Terug naar onderdelen

Posterpresentaties:

De belevingswereld van mbo-studenten: onmisbaar voor het ontwerpen van een effectieve gezondheidsbevorderende interventie
Pries, F.
De professional maakt het verschil in de GGD-praktijk
Wijnker, M.A.M.
Ervaren gezondheid rondom de stijgende pensioenleeftijd
Hulshof, T.A.
Evaluatie van de Drank- en Horecawet
Wessel, R.
Handig die KIDDI app van het RIVM over infectieziekten, hygiƫne en gezondheid op kindercentra!
Aangenend, H.I.M.
Het SELFIE project: Integrale zorg voor personen met multimorbiditeit
Leijten, F.
Nieuw stoppen-met-roken aanbod voor Amsterdammers met aan laag inkomen
Landais, L.L.
Onderwijs, onderzoek en werkveld: samenwerking vanuit de bovenschoolse Kenniswerkplaats Gezonde Leefstijl
Sluis, A. van der
Over de grens? Ondersteuningspakket voor scholen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen
Klaassen, R.
Risico op hepatitis B bij werkgerelateerde besmettingsaccidenten: een analyse voor verschillende beroepen.
Goverse, I.E.
Samen werken aan een nieuwe, integrale en toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg
Smeenk, M.
Stoppen met roken voor Amsterdamse minima: een behoeftenonderzoek
Wijk, E.C. van
Testen en stimuleren: brengt lokale samenwerking de fitheid van de Lochemse schooljeugd op Europees niveau?
Bieleman, H.J.
Toffe peers: ervaringsdeskundigen delen ervaring met mensen op zoek naar luisterend oor
Kreutzer, E.W.T.
Zelfmanagement van beweeggedrag: de bijdrage van de professional
Berendsen, B.A.J.
Zorg en Zelf transformeren met Theory U
Wijnker, M.A.M.
De Coaching op Leefstijl (CooL) Interventie: Voorlopige Resultaten
Rinsum, C.E. van
Ervaren moeilijkheden van professionals bij het werken in achterstandswijken en hun oplossingen. Kwalitatieve studie
Broeke, J.R. van den