AuteurBroeke, J.R. van den
Co-auteur(s)Stronks, K.
Plochg, T.
AbstractZorg- en welzijnsprofessionals werkzaam in achterstandswijken worden geconfronteerd met de complexiteit en het grote aantal gezondheids- en sociale problemen in deze wijken. Ze geven aan de mensen in de achterstandswijk niet 'een gemiddelde kans op de gezondheid’ te kunnen geven [Main & Main 2012, p. 293]. In reactie hierop zijn diverse interventies voorgesteld om beter aan te sluiten op de behoeften in achterstandswijken, zoals dubbel consulten [Watt 2011], een holistische houding ten opzichte van de patiënt [O'Brien et al. 2011], en nauwe samenwerking met welzijnswerk [Frey et al. 2012]. Opmerkelijk is dat er weinig bekend is over de precieze aard van de moeilijkheden die professionals ondervinden. Hoewel grote studies zijn gedaan naar de moeilijkheden die professionals ondervinden bij patiënten met multi-morbiditeit, is er weinig gedaan in de context van achterstandsproblematiek [O'Brien et al. 2011]. Omdat achterstandsproblematiek als het ware bij de complexiteit van multi-morbiditeit komt, zijn de beschikbare studies niet automatisch te generaliseren naar de zorg voor patiënten in achterstandswijken. Daarom is kennis van de moeilijkheden die professionals werkzaam in achterstandswijken ervaren nodig om in deze context maatregelen en interventies te begeleiden.

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken welke moeilijkheden welzijns- en zorg professionals ondervinden bij het leveren van zorg in achterstandswijken, en wat hun ideeën zijn over wat zou helpen. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee steden in Nederland (Amsterdam en Utrecht) als onderdeel van een programma om de deskundigheid van professionals in achterstandswijken te vernieuwen om beter aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners [Van den Broeke et al. 2015 van der Aa et al. 2016]. Gezien de aard van de problemen van de bewoners includeerden we professionals uit verschillende disciplines variërend van huisartsen tot fysiotherapeuten, verloskundigen, maatschappelijk werkers en psychologen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.