AuteurRinsum, C.E. van
Co-auteur(s)Gerards, S.M.P.L.
Rutten, G.M.
Goor, L.A.M. van de
Kremers, S.P.J.
AbstractAchtergrond
Gecombineerde leefstijl interventies (GLIs) zijn effectief gebleken in het veranderen en behouden van leefstijl-gerelateerd gedrag van volwassen en in het verminderen van overgewicht en obesitas. Het doel van de leefstijlcoach (als onderdeel van een GLI) is deelnemers begeleiden bij het veranderen en behouden van een gezonde leefstijl, zoals lichamelijke activiteit en gezonde voedingsgewoonten. In de CooL interventie coacht de leefstijlcoach personen met (een hoog risico op) obesitas in groeps- en individuele sessies. Uit het huidige onderzoek naar deze interventie moet blijken of deze nieuwe zorgprofessional een aanwinst is in ons zorgsysteem.

Methode
Dit onderzoek heeft een one group pre-post design als onderdeel van een ‘mixed-method’ benadering. Deelnemers van de CooL interventie hebben drie vragenlijsten ingevuld: aan de start van de interventie, direct na de interventie (gemiddeld na 44 weken) en 1,5 jaar na de start. Om inzicht te krijgen in de potentiële effecten van de interventie, zijn T-testen uitgevoerd om zelf-gerapporteerde veranderingen te onderzoeken bij leefstijl-gerelateerde motivatie, gedrag, Body Mass Index (BMI) en kwaliteit van leven.

Resultaten
Het onderzoek loopt nog en voorlopige resultaten worden gepresenteerd. De deelnemers (n=226) rapporteerden op korte en lange termijn meer lichamelijke activiteit, minder zitgedrag, minder frisdrankconsumptie, een lagere BMI en een verbeterde kwaliteit van leven op het onderdeel stemming. Op korte termijn aten deelnemers minder snacks, meer fruit en hadden ze een verbeterde kwaliteit van leven op de onderdelen mobiliteit en pijn. De motivatie t.a.v. beweging en voeding lieten zowel positieve als negatieve veranderingen zien.

Conclusie
De CooL interventie lijkt gunstige effecten te hebben in termen van leefstijl-gerelateerd gedrag. Naast het presenteren van de voorlopige resultaten zal in de presentatie ook ingegaan worden hoe de leefstijlcoach het meest optimaal geïmplementeerd kan worden in de preventieketen van leefstijl-gerelateerde chronische ziekten.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.