AuteurBerendsen, B.A.J.
Co-auteur(s)Peels, D.A.
Bolman, C.
Lechner, L.
AbstractAchtergrond
Zelfmanagement krijgt steeds meer nadruk in preventie van en zorg bij chronische ziekten. Actief Plus is een bewezen effectief zelfmanagementprogramma gericht op beweging van 50plussers. Duurzame implementatie en leefstijlverandering kunnen bevorderd worden door Actief Plus te integreren met beleid, zorgstructuren, hulp- en activiteitenaanbod in de omgeving. Het doel was daarom om succesfactoren van het implementatietraject te evalueren waarbij relevante stakeholders gezamenlijk een zelfmanagementproject ondersteunen.

Methode
Actief Plus is een advies-op-maat interventie waarbij deelnemers digitaal of schriftelijk advies ontvangen. In deze studie is Actief Plus geïmplementeerd met speciale aandacht voor alleenstaande 65plussers met een chronische aandoening. Naast beweging was verminderen van eenzaamheid een doel. Een kerngroep (gemeente, welzijnswerk, counselingsbureau en universiteit) identificeerden stakeholders die een rol moesten hebben in de implementatie. De implementatierollen zijn in overleg vastgesteld, waarna Actief Plus werd geïmplementeerd. Het succes van de implementatiestrategie is bepaald met het responspercentage van de doelgroep en verandering in beweeggedrag en eenzaamheid.

Resultaten
Relevante partijen varieerden van ouderenbond tot beweegvakdocenten, en van huisartsen tot gemeente. De stakeholders vervulden taken waaronder informatieverstrekking, werving, stimulering tot deelname, organisatie van beweegmogelijkheden en naamsbekendheid. Uitnodigingsbrieven vanuit gemeente en naamsbekendheid via stakeholders en algemene media leidden tot een respons van 11% van de 6751 alleenstaande, zelfstandig wonende 65plussers (n=755), waarvan 51% digitaal deelnam. Voorlopige analyses laten zien dat beweeggedrag steeg met 35 min/dag na drie maanden en dat gevoel van eenzaamheid afnam (beiden p<0.001).

Conclusies/aanbevelingen
Het realiseren van draagvlak en het creëren van gedeeld ownership heeft geleid tot een acceptabele respons in deze doelgroep, met verbeteringen op beweeggedrag en eenzaamheid. Voor werkzame en duurzame implementatie van bewezen effectieve interventies is het van belang een netwerk op te zetten voorafgaand aan implementatie. Deze verbinding tussen beleid en praktijk kan op meerdere terreinen ingezet worden.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.