AuteurBieleman, H.J.
Co-auteur(s)Zwaan, C. de
Teunissen, L.P.J.
Papenburg, S.A.G.A.
Oosterveld, F.G.J.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Fitheid en beweeggedrag van kinderen en jongeren krijgen veel aandacht vanwege de relatie met overgewicht, (toekomstige) chronische aandoeningen en verminderde leerprestaties. JOGG Lochem en Stichting Welzijn Lochem organiseerden in 2015 afname van de Eurofittest bij zeven basisscholen om de fitheid van leerlingen op specifieke componenten te bepalen. Afhankelijk van de resultaten kan samen met Lochemse verenigingen sportdeelname van de jeugd gestimuleerd worden, wat op termijn de gezondheid bevordert. Ook kan een combinatiefunctionaris Sport worden ingezet om scholen te helpen het bewegingsonderwijs te verbeteren.
Aanpak/methode van het onderzoek/project
Op zeven basisscholen is bij 483 kinderen, leeftijd 7 t/m 13 jaar, de Eurofittest afgenomen door sportprofessionals in samenwerking met sportstudenten. Deze gestandaardiseerde testbatterij bestaat uit acht onderdelen: coördinatie (snel tikken) – balans (Flamingotest) – lenigheid (sit&reach) – explosieve kracht (verspringen) – algehele kracht (knijpkracht) – anaeroob vermogen (10x5m sprint) – rompkracht (sit-ups) – aeroob vermogen (shuttle run). Ook werd de BodyMassIndex berekend. Testresultaten werden in een Excell-bestand verzameld en geanalyseerd. Prestaties werden per geslacht en leeftijdscategorie vergeleken met Europese normscores. Er wordt per school een terugkoppeling gedaan en waar mogelijk per kern/dorp en voor de totale gemeente.
Resultaten/opbrengsten
In veel leeftijdcategorieën scoorden zowel de Lochemse jongens als meisjes slechter dan de norm op explosieve kracht en aeroob vermogen; op rompkracht scoorden ze beter dan de norm. Op de overige testonderdelen werd neutraal gescoord.
Conclusie(s) en aanbevelingen
Het project heeft geleid tot een goed inzicht in de fitheid van basisschool leerlingen in Lochem. Zij blijken op twee fitheidscomponenten, kracht en uithoudingsvermogen, achter te lopen op Europese leeftijdsgenoten. De samenwerking tussen JOGG Lochem, GGD en basisscholen biedt een uitstekende basis om een hierop aansluitend stimuleringsbeleid uit te voeren, waarbinnen alle partijen een functie hebben. De geplande follow-up meting zal kunnen aantonen of het stimuleringsbeleid effectief is.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.