AuteurWijk, E.C. van
Co-auteur(s)Landais, L.
Harting, J.
AbstractAchtergrond en doelstelling
In het terugdringen van gezondheidsverschillen vormt stoppen met roken een belangrijk aanknopingspunt. Van de Amsterdammers met een laag inkomen rookt 32%, waarvan 50% wil stoppen. Toch wordt deze gemotiveerde groep vrijwel niet door het bestaande ondersteuningsaanbod bereikt. Wij onderzochten in het voorjaar van 2016 hoe dat aanbod op deze doelgroep kan worden toegesneden.
Methode van onderzoek
In acht focusgroepen en negen individuele interviews vroegen wij in totaal 51 Amsterdammers met een laag inkomen naar: (a) de determinanten van blijven of opnieuw beginnen met roken, (b) redenen om te stoppen met roken, (c) barrières om aan het bestaande aanbod deel te nemen, en (d) kenmerken die dat aanbod toegankelijker en effectiever zouden maken. De letterlijk uitgetypte interviews werden in MaxQDA thematisch geanalyseerd.
Resultaten
Deelnemers spraken vaak over de sigaret als hun vriend. Roken bleek zodoende sterk verweven met hun leven en onderdeel van hun identiteit. Stress was een belangrijke reden om te roken, niet te stoppen, en terug te vallen na gestopt te zijn. Andere redenen waren het sterke gewoontegedrag, de afhankelijkheid van nicotine, en eenzaamheid en verveling. Motieven om te stoppen met roken betroffen de gezondheid, de financiën en belangrijke waarden in het leven. Deelnemers vonden dat het aanbod beter op deze determinanten zou moeten inspelen. Zij zochten bovendien naar gedrag dat roken kon vervangen, een dagbesteding en steun bij gezond leven in algemene zin. Belangrijk vond men de inzet van ervaringsdeskundigen. Het aanbod moest ten slotte beter bekend worden, dichtbij, direct en gratis toegankelijk zijn, en intensiever en langer ondersteuning bieden.
Conclusies en aanbevelingen
Om Amsterdammers met een laag inkomen effectief te ondersteunen bij het stoppen met roken is laagdrempelig aanbod nodig dat aansluit bij de behoeften van deze doelgroep. Die behoeften hangen samen met het roken en met de persoonlijke en maatschappelijke situatie.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.