AuteurGoverse, I.E.
Co-auteur(s)Meima, A.
AbstractINLEIDING
Een risico bij besmettingsaccidenten is besmetting met hepatitis B. De GGD Rotterdam-Rijnmond handelt jaarlijks 200-300 werkgerelateerde besmettingsaccidenten af. De GGD vaccineert cliënten met een besmettingsaccident en doet bloedonderzoek wanneer zij niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn of hun anti-HBs niet weten. Onderzocht is hoe vaak deze ‘interventies’ nodig zijn voor verschillende beroepsgroepen en wat de invloed is van andere determinanten.

METHODE
De studiegroep bestaat uit alle cliënten met werkgerelateerde besmettingsaccidenten die van januari 2007 tot juli 2016 bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn gemeld. Alle besmettingsaccidenten zijn geregistreerd in een elektronisch cliëntendossier. De determinanten zijn geslacht, leeftijd, stagiair en beroepsgroep. De uitkomstmaat is of interventie nodig is (ja/nee). Beschrijvende en logistische regressie analyses zijn uitgevoerd.

RESULTATEN
In de analyse zijn 1848 unieke cliënten geïncludeerd. De beroepsgroep was bekend voor 1743/1848 cliënten (94%). Interventie was nodig bij 6/61 artsen (10%), 78/253 verpleegkundigen (31%), 28/91 doktersassistenten (31%), 62/137 tandheelkundigen (45%), 102/172 politie/beveiliging (59%), 440/632 verzorgenden (70%), 52/65 maatschappelijk werkers (80%), 76/90 overig (semi-)medisch (84%), 168/179 schoonmakers (94%) en voor 60/63 overige beroepen (95%). Het verschil tussen de beroepsgroepen was statistisch sterk significant (p < 0,001). Het beste model verkregen via multivariate logistische regressie bevat beroepsgroep als enige determinant.

CONCLUSIE
De studie laat grote verschillen zien tussen beroepsgroepen in de mate waarin een interventie door de GGD na een besmettingsaccident nodig is. Dit suggereert dat het preventieve vaccinatiebeleid tegen besmetting met hepatitis B voor in ieder geval sommige beroepsgroepen aandacht behoeft. Een open vraag is in hoeverre de mate van bescherming tegen hepatitis B onder werknemers die zich met een besmettingsaccident melden representatief is voor de hele beroepsgroep. Vervolgonderzoek naar de bescherming tegen hepatitis B is voor diverse beroepsgroepen nodig.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.