AuteurKlaassen, R.
Co-auteur(s)Niekamp, A.M.
Spauwen, L.W.L.
Steenbakkers, W.H.L.
Hoebe, C.J.P.A.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Als seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen op scholen voorkomt, zijn leraren vaak niet in staat deze leerlingen te begeleiden. Gebrek aan kennis over de normale seksuele ontwikkeling, leidt vaak tot incorrect handelen. Vroegtijdig signaleren van grensoverschrijdend gedrag en dit zo snel mogelijk terug brengen naar gezond gedrag, draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van het kind én verkleind het risico op maatschappelijke onrust. Het doel van dit project van de GGD’en Limburg is het voorkomen en verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen in het basis- speciaal- en voortgezet onderwijs.
Aanpak van het project
Dit project betreft het ontwikkelen van een ondersteuningspakket bij seksueel grensoverschrijdend gedrag voor leraren in het basis- speciaal- en voortgezet onderwijs. Dit ondersteuningspakket sluit aan bij behoefte en wensen van leraren en past binnen de reguliere werkwijze van de GGD’en.
Opbrengsten
Op basis van een behoeftepeiling en interviews met leraren is het ondersteuningspakket ‘Over de grens?’ ontwikkeld bestaande uit handleidingen, website, adviesteams en docententraining. Tevens is een werkwijze opgezet om hulpvragen van scholen te kanaliseren. Deze werkwijze verloopt via bestaande kanalen van scholen met de GGD-afdelingen Jeugdgezondheidszorg. Indien nodig kan een adviesteam worden ingeschakeld. Betrokken medewerkers zijn aanvullend geschoold. Daarnaast is samenwerking gezocht met politie en Veilig Thuis en daarmee is een netwerk gecreëerd om scholen te ondersteunen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Scholen zijn op de hoogte gebracht van Over de grens? en een aantal scholen is getraind.
Conclusies en aanbevelingen
Na afloop van de projectperiode wordt het bereik van het project kwantitatief geëvalueerd. Kwaliteit van de ondersteuning wordt geëvalueerd door middel van interviews met leraren van scholen waar de adviesteams actief zijn geweest. Na afloop van het project wordt het ondersteunen van scholen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag als regulier beleid van de GGD’en opgenomen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.