AuteurSluis, A. van der
Co-auteur(s)Werkman, A.M.
Bouma, A.J.
Frerichs, E.
Kamphuis, H.C.M.
AbstractAchtergrond/doelstelling
Het gezondheidsdomein verandert en vraagt dat gezondheidsprofessionals over de grenzen van hun eigen expertise heen kunnen kijken. Het speerpunt Healthy Ageing van de Hanzehogeschool leent zich voor een multidisciplinaire aanpak van gezondheid: gezond opgroeien en gezond ouder worden vereisen preventieve benaderingen, interventies en begeleiding waarbij diverse professionals betrokken zijn. Multidisciplinaire kenniswerkplaatsen (KWP’s) zijn een manier om deze samenwerking tot stand te brengen.

Aanpak/methode
In de KWP Gezonde Leefstijl hebben docenten van de opleidingen Sport Gezondheid Management, Toegepaste Psychologie, Pabo, Verpleegkunde, Voeding en Diëtetiek en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding zitting. Samen met studenten en werkveldpartners werken zij aan multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van Gezonde Leefstijl: vraagstukken die vanuit verschillende vakgebieden bekeken en opgelost kunnen en moeten worden. Kernonderwerpen zijn: gecombineerde leefstijlinterventies, gedragsdeterminanten voor gezonde leefstijl, en de implementatieprofessional.

Resultaten/opbrengsten
De KWP draait ruim twee jaar. Samenwerking vindt o.a. plaats met: de gemeente en provincie Groningen, GGD Groningen en Huis voor de Sport. Studenten van verschillende opleidingen werken onder andere aan: (1) uitvoering van een duurzame inzetbaarheidsinterventie voor Hanze personeel, (2) ondersteuning van scholen om een vignet Gezonde School aan te vragen en (3) onderzoek naar effectiviteit van JOGG. Studenten delen kennis en ervaring met elkaar en praktijkpartners in Communities of Learners (CoL). Diverse minoren zijn gekoppeld aan de KWP.

Conclusies/aanbevelingen
De bovenschoolse KWP Gezonde Leefstijl is een meerwaarde voor het opleiden van toekomstige T-shaped professionals en projecten hebben baat bij de multidisciplinaire invalshoek. De eerste ervaringen rondom multidisciplinaire samenwerking in de CoL zijn positief. Er zijn uitdagingen op organisatorisch vlak: diversiteit aan opleidingskaders vormt het voornaamste struikelblok. De aanjaagfunctie van de bovenschoolse KWP is een belangrijke voorwaarde voor samenwerking tussen opleidingen.

Visuele presentatie:
Weergave van relaties tussen opleidingen, werkveldpartners en projecten en hoe deze binnen het onderwijs worden ingevuld.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.