AuteurLandais, L.L.
Co-auteur(s)Wijk, E.C. van
Harting, J.
AbstractAchtergrond en doelstelling
In het terugdringen van gezondheidsachterstanden is stoppen-met-roken een belangrijk aangrijpingspunt. Hoewel 50% van de Amsterdammers met een laag inkomen wil stoppen met roken, blijkt het bestaande aanbod voor deze groep beperkt toegankelijk en weinig effectief. In opdracht van het Amsterdamse Aanvalsplan Armoede, dat gezondheid als een speerpunt noemt, ontwikkelden wij wervingsstrategieën en alternatieve stoppen-met-roken interventies.
Aanpak van het project
Ons vooronderzoek bestond uit: (a) een inventarisatie van het Amsterdamse stoppen-met-roken aanbod; (b) een literatuuronderzoek; (c) gesprekken met de doelgroep; en (d) een stakeholderanalyse onder ontwikkelaars, aanbieders en uitvoerders van stoppen-met-roken interventies, wetenschappelijke experts, en medewerkers van het armoedebeleid, het gezondheidsbeleid en een verzekeraar. Daaruit bleek dat Amsterdam weinig geschikt aanbod had voor rokers met een laag inkomen, terwijl veel stakeholders wel bereid waren om daarin te investeren en te participeren. Geïnspireerd door enkele goede voorbeelden, gebruikten wij Intervention Mapping om, vanuit het armoedebeleid en samen met de stakeholders, laagdrempelig aanbod te ontwikkelen.
Opbrengsten
Twee wervingsstrategieën verlopen via klantmanagers van mensen met een uitkering en schuldhulpverleners van mensen met financiële problematiek. Deze werving is persoonlijk en gemotiveerde rokers worden direct met een stoppen-met-roken trainer in contact gebracht. Alternatieve interventies zijn: (1) een doorlopende groepstraining waarin gemotiveerde rokers direct kunnen instromen en mogen blijven deelnemen zolang zij willen; (2) een mobiele stoppen-met-roken service waar rokers vrijblijvend advies krijgen en, indien gemotiveerd, direct worden doorverwezen; (3) een stoppen-met-roken training als integraal onderdeel van bestaande sociaalmaatschappelijke dienstverlening, met interne werving en extra follow-up support.
Conclusies en aanbevelingen
Ter versterking van het Amsterdamse aanbod voor rokers met een laag inkomen, ontwikkelden wij wervingsstrategieën en stoppen-met-roken interventies. Dit aanbod onderzoeken wij begin 2017 in pilottests op haalbaarheid en potentiële effectiviteit.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.