AuteurLeijten, F.
Co-auteur(s)Hoedemakers, M.
Boland, M.
Tsiachristas, A.
Bont, A. de
Bal, R.
Rutten-van Mölken, M.
AbstractAchtergrond: Er zijn steeds meer mensen met multimorbiditeit die zorg behoeven van verschillende aanbieders en last ondervinden van de gefragmenteerde zorg. Als reactie hierop worden in de praktijk verschillende integrale zorginitiatieven geïmplementeerd. Het EU project SELFIE (Sustainable Integrated Care Models for Multi-Morbidity: Delivery, Finance and Performance) beoogt kennis te genereren rondom de zorg voor mensen met multimorbiditeit in acht EU landen: Nederland (projectcoördinator), Duitsland, Engeland, Hongarije, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje.

Aanpak: In het SELFIE-project worden veelbelovende integrale zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit geïdentificeerd en uitgebreid omschreven volgens een conceptueel raamwerk dat gedurende het project is ontwikkeld. Vervolgens worden de programma’s geëvalueerd middels een ‘Multi-Criteria Decision Analysis’ (MCDA). Hiermee wordt een brede evaluatie uitgevoerd op de ‘triple aim’ en vindt een weging van uitkomstmaten plaats aan de hand van een gekozen stakeholderperspectief, de 5P’s: patients (personen met multimorbiditeit), partners (oftewel mantelzorgers), professionals, payers (financiers) en policy makers. Daarnaast richt het SELFIE-project zich op het financieren van deze zorgprogramma’s; hoe wordt dit gedaan in de verscheidene zorg- en welzijnssystemen, wat zijn barrières en prikkels? Er is speciale aandacht binnen het SELFIE-project voor het toepassen van de bevindingen in Centraal- en Oost Europa.

Resultaten: Er zijn 17 veelbelovende integrale zorgprogramma’s geselecteerd in de 8 Europese landen, die uitgebreid zijn omschreven en die vanaf 2017 worden geëvalueerd. Hiervoor is een MCDA-kader ontwikkeld. Parallel hieraan vindt dataverzameling plaats (met een discrete-choice experiment) om de uitkomsten in de MCDA-evaluatie (onder te verdelen in de ‘triple aim’) te wegen vanuit de 5P-perspectieven.

Conclusies: Binnen en buiten het SELFIE-project kan er geleerd worden van de effectieve en minder effectieve elementen van de integrale zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit die geëvalueerd worden.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.