AuteurWessel, R.
Co-auteur(s)Bovens, R.
Borsboom, S.
Huisman, W.
Jong, M. de
Vosjan, M.
AbstractIn 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Hierbij zijn verantwoordelijkheden voor preventie en handhaving overgedragen aan de gemeenten en is in 2014 de leeftijd voor de verkoop van alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Op verzoek van gemeenten in IJsselland is een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel de gevolgen van de wetswijzigingen voor het alcoholgebruik door jongeren en preventie en handhaving door gemeenten in beeld te brengen.

Het betreft een mixed methods aanpak. Door documentenanalyse zijn de preventie en handhavingsplannen van de 11 gemeenten bestudeerd. Ruim 10.000 leerlingen van het V.O ( 13 t/m 16 jaar) en ruim 1300 17 t/m 19 jarigen hebben meegedaan aan vragenlijstonderzoeken. Er zijn focusgesprekken en interviews gevoerd met jongeren, ouders, stakeholders en deskundigen.

Bijna een kwart van de 13,14 jarigen drinkt weleens alcohol en een kwart daarvan is weleens dronken geweest. Bij de 15,16 jarigen heeft ruim 60% weleens alcohol gedronken. Ondanks dat formele verstrekkers de nieuwe bepalingen in de DHW goed naleven , kunnen jongeren nog steeds eenvoudig aan alcohol komen via wederverstrekking door 18+ jongeren en ouders. Ouders denken dat sociale controle en vertrouwen in het eigen normbesef van de jongeren voldoende zijn om het alcoholgebruik in de hand te houden. Ze zeggen weinig zicht te hebben op het alcoholgebruik van hun kind buiten de deur. Gemeenten hebben preventie en handhavingsplannen op orde, maar de uitvoering is nog beperkt.

Minderjarigen drinken nog steeds veel en vaak alcohol. Indrinken in de keet en meedoen tijdens de dorpsfeesten hoort bij de lokale gewoonten. Hierin verandering brengen vraagt om preventie en handhaving meer hand in hand te laten gaan en in te zetten op de eigen kracht van de plaatselijke samenleving . Een sluitende en efficiƫnte keten van regelgeving, toezicht en handhaving is bovendien nodig.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.