AuteurHulshof, T.A.
Co-auteur(s)Eysink, P.E.D.
Snijders, B.E.P.
AbstractAchtergrond
Door de stijgende levensverwachting en de vergrijzing verschuift de pensioenleeftijd. Hierdoor zullen 60-plussers langer moeten doorwerken, maar kunnen ze dat ook? Als de werknemer zich goed voelt, zal deze langer kunnen doorwerken. Het hebben van een chronische ziekte of beperking belemmert dit juist.

Methode
Met data uit de gezondheidsmonitor en de CBS database zijn verschillende analyses uitgevoerd met betrekking tot de ervaren gezondheid en de (gezonde) levensverwachting van oudere werknemers (60+) rondom de pensionleeftijd. Hierbij zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht en opleidingsniveau.

Resultaten
In de periode 2000-2015 is de pensioenleeftijd gestegen van 60,8 naar 64,6 voor mannen en van 60,8 naar 64 voor vrouwen. In 2000 hadden mannen ten tijde van hun pensioen (±60 jr) nog een levensverwachting van 19,6 jaar waarvan 12,2 jaar in goed ervaren gezondheid. In 2015 was hun levensverwachting op hun pensioenleeftijd (±65 jr) 18,6 jaar waarvan 11,7 in goed ervaren gezondheid. Vrouwen hadden in 2000 een levensverwachting van 23,9 jaar ten tijde van hun pensioen (±60 jr), waarvan 12,9 in goed ervaren gezondheid. In 2015, bij de huidige pensioenleeftijd (±65 jr), is hun levensverwachting 21,4 jaar waarvan 12,2 in goed ervaren gezondheid. Zowel bij mannen als vrouwen werken lageropgeleiden het langst en gaan hogeropgeleiden eerder met pensioen. Over de gehele periode (2000-2015) is het verschil in pensioenleeftijd groter geworden tussen lager- en hogeropgeleiden.
Het percentage 60-jarigen dat hun gezondheid als goed ervaart, is voor hogeropgeleiden (79,1%) hoger dan voor lageropgeleiden (38,7%). Dit verschil wordt kleiner naarmate de leeftijd toeneemt. Op 70-jarige leeftijd is dit respectievelijk 77,5% en 44,2%.

Conclusie
Met de stijgende pensioenleeftijd is ook de (gezonde) levensverwachting gestegen, al stijgt deze minder hard. Er zijn grote verschillen in ervaren gezondheid tussen de opleidingsniveaus.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.