AuteurWijnker, M.A.M.
Co-auteur(s)Breebaart, G.
AbstractDe professional bij GGD Hollands Noorden maakt het verschil. Om hen daarbij te faciliteren, is de GGD een transformatietraject gestart.
Nico Plug, directeur: “Transformatie is voor mij, dat organisaties weer gaan doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zonder last te hebben van teveel bureaucratie en hiërarchie. Dat beslissingen die genomen worden in het belang van de klant, genomen worden op de plek waar de consequenties voor de klant ook het beste kunnen worden afgewogen”.
Zie op Youtube: “GGD Hollands Noorden maakt het verschil”

Aanpak
Eerst zijn de randvoorwaarden gecreëerd. Bedrijfsprocessen ingericht en de structuur versimpeld: vier managers, 55 teams en bedrijfsondersteuning dat de teams faciliteert. Zelforganiserende teams pakken nu hun ruimte.

Opbrengsten
- Team epidemiologie: aanvullend onderzoeksbureau Noord-Holland Noord opgezet. Gefinancierd door de opdrachten die zij binnenhalen. Zie: www.onderzoeksbureaunhn.nl
- Team Publieke Gezondheid Asielzoekers: de no-show is drastisch gedaald doordat zij zelf een visuele uitnodigingbrief hebben gemaakt; taal is geen barrière meer.
- Efficiëntere taakverdeling; de doktersassistente voert een visusonderzoek uit. De potentie van doktersassistenten wordt benut, artsen hebben hierdoor ruimte voor ander werk. Er zijn kortere wachttijden en tevredener klanten.
- Medewerker prenatale zorg heeft live-streams opgezet. De deelname was hoog, met positieve reacties.

Conclusies
- Gemotiveerde proactieve professionals
- Belang van balans tussen verandering organisatie, aanpassing van systemen en ontwikkeling van mensen.
- Korte lijnen; strakke sturing van bovenaf (het ‘wat’) en ruimte voor beweging van onderaf (het ‘hoe’), leiden tot daadwerkelijke organisatieverandering.
- Verschil moet er zijn; iedere professional, ieder team heeft haar eigen dynamiek. In het faciliteren moet de veranderaanpak daarop aansluiten.

Aanbevelingen
- Een klein projectteam binnen de organisatie met mandaat.
- Specifieke kennis van buiten; vertaald in een aanpak op maat met inzet van eigen professionals.
- Investeer, vanuit de visie, zowel in organisatie, systemen als mensen
- Verschil mag er zijn


De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.