AuteurPries, F.
Co-auteur(s)Bontenbal, A.
Kloek, G.C.
Doorn, F.A.P. van
Kuijt-Evers, L.F.M.
Vries, S.I. de
AbstractAchtergrond:
Voor mbo-studenten is tot op heden maar een beperkt aantal gezondheidsbevorderende interventies ontwikkeld. Bovendien zijn bestaande interventies weinig effectief in het duurzaam veranderen van leefstijl. Een mogelijke reden is dat deze interventies niet passen bij de behoefte van de doelgroep omdat ze zijn ontwikkeld door volwassen voor studenten, zonder hen daarbij te betrekken. Het project ‘Healthy by Design’ maakt gebruik van een ‘user-centered design’ voor de ontwikkeling van een leefstijlinterventie voor mbo-studenten. Deze studie beschrijft de eerste fase van de interventieontwikkeling waarin met ‘Contextmapping’ verdiepende inzichten zijn verkregen in de belevingswereld van de doelgroep.
Methode:
‘Contextmapping’ is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de doelgroep met generatieve technieken uiting geeft aan hun onbewuste drijfveren en motivaties. Veertien mbo-studenten in de leeftijd van 18-26 jaar namen deel aan het onderzoek. Als start kregen zij een huiswerkopdracht waarvoor zij gedurende vijf dagen hun dagelijks leven observeerden. Daarna kwamen de deelnemers gedurende een halve dag samen voor een generatieve sessie waarin met behulp van creatieve opdrachten gesproken werd over hun dagelijks leven en meer specifiek over een gezonde leefstijl. De bijeenkomsten werden opgenomen (audio en video) en vervolgens getranscribeerd en geclusterd.
Resultaten:
Voor veel deelnemers was hun gezondheid geen prioriteit, echter het verdienen van geld, hun familie en vrienden en het ervaren van vrijheid lijken dat wel te zijn. De deelnemers gaven aan over weinig zelfdiscipline te beschikken. Leeftijdsgenoten, familie en de geldende norm hadden een grote invloed op hun beslissingen.
Conclusies:
De sociale omgeving van de mbo-student lijkt een belangrijke setting te zijn om de interventie aan te koppelen. Hun eigen drijfveren kunnen mogelijk worden ingezet om ze te verleiden tot een gezonde leefstijl. De verkregen inzichten worden gebruikt als inspiratie voor de volgende fase van het iteratieve ontwerpproces van de leefstijlinterventie door zowel studenten als ontwerpers.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.