AuteurDale van, D.
Co-auteur(s)Koornstra, A.
Penris, M.
Sturkenboom, M.
AbstractInhoud
Niet alleen in Amerika (Trump) en Europa (Brexit) verandert er veel aan de manier waarop burgers tegen de wereld aan kijken. Ook in Nederland vertrouwen mensen niet zo maar meer in de overheid (Oekraïne-referendum) of de wetenschappelijke kennis van gerenommeerde instituten (vaccinatie-discussies). Een groter wordende groep burgers gaat op zoek naar kennis via Google of Facebook. En sociale marketing, nudging en e-health nemen de plaats in van ‘oude’ interventies. Daarnaast worden ook steeds meer beleidstaken gedecentraliseerd, van huisvesting tot jeugdzorg en van maatschappelijke ondersteuning tot ruimtelijke ordening.
Welke invloed hebben deze veranderingen op het vak van gezondheidsbevordering? Is het vak voldoende toegerust op de veranderende wereld en beschikken professionals over de juiste competenties?

Doel van deze workshop is te komen tot een profiel van toekomstbestendige professional gezondheidsbevordering. Het resultaat van de workshop is een aantal aanbevelingen voor beleid, onderzoek en scholing die kunnen zorgen voor een toekomstbestendige professional gezondheidsbevordering.

Opzet workshop
Na een inspirerende introductie op de ontwikkeling van het vak tot nu toe bespreken de deelnemers verschillende onderwerpen in de vorm van een carroussel. Ze wisselen na 10-15 minuten van tafel om het volgende onderwerp te bespreken. Deze onderwerpen zijn:
• Wat zie je als de kern van het vak, en waarom? Waarop baseer je je handelen?
• Wat wil je loslaten, kan het vak ook door anderen uitgevoerd worden, wat is overbodig?
• Welke nieuwe vaardigheden/ kennis vind je nodig om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Elke groep geeft aan het eind een opdracht mee aan voor beleid, onderzoek en/of scholing om ervoor te zorgen dat de GB’er ook in de toekomst voldoende toegerust is.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.