AuteurWaleczek, J.
Co-auteur(s)Jacobs-Ooink, M.
Boere-Boonekamp, M.M.
Haasnoot-Smallegange, M.E.
Braun, B.M.
Benning, A.
AbstractAls Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) zetten we ons in voor het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Ons hoofddoel is om de gezondheid en het welzijn van kinderen in armoede te bevorderen. Dit willen we bereiken door het opbouwen van een structurele samenwerking en ontwikkelen van een kennisinfrastructuur waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. In ons onderzoek wordt gekeken hoe professionals in de zorg voor jeugd, in samenwerking met gezinnen die in armoede leven, gezondheid en welzijnsproblemen bij kinderen kunnen oppakken waarbij gebruik wordt gemaakt van Eigen Kracht principes.

Professionals in de zorg voor jeugd hebben als insteek het welzijn en gezondheid van het kind. De gezinnen met een smalle beurs hebben soms andere prioriteiten. De armoede situatie zorgt voor blikvernauwing en afname van creativiteit en oplossend vermogen. Dat vraagt vaardigheden van de professionals om de cliënten de blik te laten verruimen en samen naar de gezondheid en het welzijn van het kind te kunnen kijken. Hoe kun je nu een echte samenwerking stimuleren tussen de professional en de cliënt?

Opzet van de workshop
Tijdens onze workshop bieden wij handreikingen voor het stimuleren van samenwerking tussen de betrokkenen en het formuleren van gezamenlijke doelen; kortom: hoe ga je van ‘moeten’ naar ‘willen’ samenwerken? Belangrijke aspecten die hierbij aan de orde komen zijn taal, houding en gedrag.
Daar middel van een brainstorm kijken we naar uw huidige situatie. Vervolgens komen de door ons opgedane handvatten aan bod. Tenslotte zullen we deze handvatten gezamenlijk toepassen op een aantal casussen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.