AuteurHerten, L.M. van
Co-auteur(s)Hasselt, N.E. van
Zantinge, E.M.
Ausema, A.
Beltman, M.
AbstractInhoud workshop
Slaap is essentieel voor onze gezondheid. Zowel op de korte als op de lange termijn heeft slecht slapen een negatieve invloed op de gezondheid en welbevinden. Op de korte termijn kan slecht slapen leiden tot concentratie- en geheugenproblemen. Op de lange termijn heeft slechte slaap een negatieve invloed op het afweersysteem en leidt het onder andere tot een verhoogd risico op angst en depressie, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en dementie. Ondanks de duidelijke relaties met gezondheid, is er in gezondheidsbeleid nog weinig aandacht voor slaap. Wel zijn er actuele ontwikkelingen die het belang van slaap onderstrepen, zoals de negatieve invloed van blauwlicht, de 24 uurs- economie en continue prikkels door bijvoorbeeld smartphones.
Tijdens deze workshop willen we achterhalen welke kennis over slaap en gezondheid al voorhanden is op het gebied van slaap als leefstijlfactor, maar vooral ook welke lacunes er liggen en welke behoeften aan kennis en gedragsinterventies zijn er. Deze opbrengsten zullen een plek krijgen in een toekomstige kennisagenda over slaap en gezondheid.

Opzet workshop
Na een welkom en korte toelichting op doel van workshop starten we met het activeren van de aanwezige kennis over slaap en gezondheid bij de deelnemers. Dit doen we met de methodiek ‘vragenbak’: Publiek trekt gesloten briefjes met vragen uit een bak en geeft het antwoord dat in hen opkomt. Na elke vraag volgen korte reacties uit de zaal en toelichting door 1 van de organisatoren, waarbij wij laten zien wat wij zelf doen en van plan zijn rondom het thema slaap. Vervolgens inventariseren we de behoeften aan kennis en interventies die leven op het gebied van slaap en gezondheid. Deze vragen clusteren we met ‘mindmapping’ en we zoeken waar mogelijk antwoorden in de zaal. We sluiten af met een samenvatting van de opbrengsten van de workshop.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.