AuteurWinsemius, A.
Co-auteur(s)Jager, M.J.G. de
AbstractHet is niet niks waar gemeenten zich tegenwoordig voor gesteld zien. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ze moeten familieleden, buurtgenoten en vrijwilligers stimuleren om te zien naar kwetsbare mensen. Ze moeten gezondheidsverschillen terugdringen en hun inwoners verleiden tot een gezonde leefstijl. In het bereiken van deze doelen spelen professionals een belangrijke rol. Vandaar het thema van het NCVGZ 2017. De praktijk is echter weerbarstig. Weten professionals uit verschillende sectoren elkaar wel voldoende te vinden? Wat betekent het voor professionals dat burgers zoveel mogelijk zelf en samen moeten doen? Krijgen professionals wel de ruimte die nodig is om hun rol goed te vervullen?

De deelnemers aan deze workshop gaan met elkaar in gesprek over deze en andere vragen. Ook worden voorbeelden gepresenteerd van initiatieven van burgers én professionals die samen het verschil maken. De inzichten uit het debat worden onder de aandacht gebracht van beleidsmakers, onderzoekers en kennisinstituten via een (web)artikel dat na afloop gepubliceerd wordt op de websites van Alles is Gezondheid en Movisie.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.