AuteurVaessen, B.A.H.E.M.
Co-auteur(s)Vermeer, A.J.M.
Wijnands, I.
Kroese, M.
AbstractA Achtergrond
Ondanks decentralisaties is de financiering van de zorg nog gesegmenteerd in Zorgverzekeringswet, WLZ en WMO/sociaal domein. Daardoor lijkt de focus in het systeem nog teveel te liggen op verantwoording en te weinig op de behoefte van de burgers en preventie. In Maastricht is een unieke situatie ontstaan waarbij de zorgverzekeraar VGZ en gemeente Maastricht zich committeren aan een experiment waarin de totale zorgbudgetten voor vier Maastrichtse wijken op het gebied van sociaal domein (gemeente Maastricht) en de zorgverzekeringswet (VGZ) samengevoegd worden in een virtueel budget. In deze presentatie hoort u hoe de gemeente zich voorbereid op dit experiment in de inrichting van de sociale teams.

B Aanpak
Burgers, professionals uit de sociale teams en eerstelijnszorg worden, als een “commisioning group” medeverantwoordelijk voor de uitgaven van de zorg in de wijk. Professionals moeten los van het instellingsbelang kunnen functioneren en bestaande regels en wetten kunnen doorbreken. Door niet indicaties en diagnosen centraal de stellen, maar stappen die mensen zelf willen zetten mogelijk te maken, wordt een klimaat gecreëerd dat veel meer uitgaat van preventie en zorgen voor elkaar. Men wordt als team niet geprikkeld om diagnoses te stellen ten behoeve van indicaties, maar om de juiste ondersteuning te leveren die ervoor zorgt dat terugval in de toekomst voorkomen wordt.

C Resultaten
Door deze manier van werken beogen wij een verandering in de houding van burgers en professionals ten aanzien van zorg en ondersteuning, een verandering in de samenwerking tussen professionals en met burgers, meer aandacht voor collectieve oplossingen en preventie, betere verbinding tussen sociaal domein en zorgverzekeringswet (schotten binnen en tussen de wetten verkleinen).

D Conclusie(s)
Dit experiment moet aantonen dat het mogelijk is om een beweging in gang te zetten dat écht uitgaat van behoeften van mensen, dat minder medicaliseert en preventie stimuleert.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.