AuteurDinjens, J.
Co-auteur(s)Vermeer, A.J.M.
AbstractA Achtergrond en doelstelling
Het spanningsveld tussen burger en professional heeft te maken met de vraag hoe de belevingswereld van burgers te verbinden is aan de systeemwereld van organisaties en instituties. Sluiten we voldoende aan bij de dagelijkse werkelijkheid van burgers, hoe komen we van de individuele beleving naar de samenredzaamheid en maken we mensen niet teveel afhankelijk van hun sociale netwerk, zijn de vragen die hier aan bod komen.
Veel burgers weten zelf het beste wat voor hem of haar belangrijk is en hoe hiermee de levenskwaliteit zo optimaal mogelijk is. Eigen regie en zelfmanagement zijn tegenwoordig leidende principes binnen de Nederlandse maatschappij. Klinkt goed, maar hóe realiseren wij dat? Zowel bij burgers als bij professionals levert dat spannende dilemma’s op. In deze presentatie nemen we u mee in een aantal Maastrichtse voorbeelden in de zoektocht om gezamenlijk wegen te vinden.

B Aanpak/methode van het project
In de proeftuin Blauwe Zorg in de wijk staat de rol van de burger centraal. Via verhalen van burgers wordt samen met burgers gezocht naar manieren om hun stem te laten horen en doorklinken in de ontwikkelingen in het sociale domein. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van burger betrokkenheid, waarbij burgers volwaardige partners zijn.

C Resultaten/opbrengsten
De belevingswereld van burgers is uitgangspunt om knelpunten of hiaten in het systeem zichtbaar te maken en – waar mogelijk – op te lossen.

D Conclusie(s) en aanbevelingen
Het verbinden van belevingswereld en systeemwereld is een exercitie die intensief maar noodzakelijk is om burgers zelfredzaam te maken en de samenredzaamheid van een wijk te bevorderen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.