AuteurHulst, M.J.M.
Co-auteur(s)Gruisen, W.
AbstractAchtergrond
De relatie tussen gezondheid, arbeidsparticipatie, onderwijs, opvoeding en ook bestuurlijke innovatie wordt in Limburg breed omarmd. Om een trendbreuk te bewerkstelligen zetten maatschappelijke organisaties, werkgevers, en gemeenten zich gezamenlijk in voor een beweging naar een vitaler Limburg. Dit resulteert in vooruitstrevende initiatieven waarbij de verbinding gelegd wordt tussen deze domeinen. Positieve gezondheid helpt bij deze verbinding. De Provincie Limburg heeft positieve gezondheid in haar Sociale Agenda Limburg 2025 centraal gesteld, en wil zich profileren als “eerste positieve gezonde provincie” van Nederland. In deze presentatie wordt u meegenomen in de concrete stappen die in Limburg gezet worden om de positieve gezonde provincie te worden en op welke wijze de provincie Limburg dit stimuleert.

Aanpak
Limburg wordt een landelijke proeftuin ‘Positieve Gezondheid’ waarin burgers, zorgondernemers, gemeenten en kennisinstellingen worden uitgedaagd om mee te denken en anders te kijken. Een coalition of the willing zwengelt de ontwikkelingen aan en moet leiden tot hotspots van professionals die aan het voorfront van de ontwikkelingen staan. Al deze activiteiten worden gecoördineerd zodat ze bijdragen aan de ambities van de provincie. Machteld Huber, als adviseur verbonden aan de Provincie, zal deze transitie inspireren en begeleiden zodat binnen voorheen gescheiden domeinen nieuwe samenwerkingsvormen worden ontwikkeld die de gezondheid en het welzijn van de burgers in Limburg ten goede komen.

Opbrengsten
De beweging van positieve gezondheid moet leiden tot een breed netwerk positieve gezondheid van organisaties, proeftuinen en domeinen (een spinnenweb als dynamisch netwerk), dat rondom thema’s ontwikkelingen stimuleert en opgedane kennis en ervaring deelt.

Conclusie
Een brede beweging behoudt nadrukkelijk haar eigen dynamiek, waarin elke regio in Limburg haar eigen route volgt in het eigen tempo volgt. De meerwaarde ligt in het gezamenlijke belang dat langs gecoördineerde weg via een netwerk wordt nagestreefd. Elke partij neemt daarin de verantwoordelijkheid die zij ervaart en nastreeft.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.