AuteurHesdahl, M.H.
Co-auteur(s)Vermeer, A.J.M.
Hulst, M.J.M.
Dinjens, J.
Vaessen, B.A.H.E.M.
Bosman, N.PJ.
AbstractAchtergrond
In verschillende regio’s in Limburg is een beweging gaande waarin zorg- en dienstverleners de professionele vrijheid krijgen om los van het instellingsbelang te functioneren en bij te dragen aan de idealen van individuele burgers en aan het organiseren van (collectieve) oplossingen. Met de inhoudelijke visie van positieve gezondheid, gesteund door financiële ontschotting worden allerlei initiatieven ontplooid.

Doel
Vanuit verschillende invalshoeken duidelijk maken hoe de beweging van ontschotting van financiën, ontschotting van functies (professionals aan zet), aansluiten bij de belevingswereld van de burgers (burgers in beweging) vorm krijgen in de proeftuinen in Limburg. Deze perspectieven worden belicht vanuit een breder kader dat door de provincie als eerste positieve gezonde provincie wordt geschetst.

Opbouw
Aan de hand van vier presentaties wordt geïllustreerd welke unieke rol de financiers, bestuurders, professionals en de burger krijgen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.