AuteurJansen, F.M.
Co-auteur(s)Ettema, D.F.
Kamphuis, C.B.M.
Pierik, F.H.
AbstractAchtergrond en doelstelling: Sporten en bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Naast individuele kenmerken (zoals geslacht, of opleidingsniveau), of sociale factoren (zoals subjectieve normen), kan ook de fysieke omgeving een belangrijke rol spelen in sport- en beweeggedrag. Om beleidsmakers en interventie-ontwikkelaars te voorzien van de nodige informatie om omgevingen ‘beweegvriendelijk’ in te richten, heeft het PHASE-onderzoeksproject onder volwassenen beweegdata verzameld met behulp van GPS-meters en beweegmeters.
Methode: GPS- en beweegmeters werden gebruikt om sport- en beweeggedrag van volwassenen (45-65 jaar) uit Rotterdam en Maastricht in kaart te brengen.
Opbrengst: De bevindingen van het PHASE-onderzoek laten zien dat beweeggedrag niet typisch wordt gedaan in één of enkele typen omgevingen. Zelfs de meest intensieve vorm van bewegen vindt niet alleen plaats bij sportvoorzieningen; de eigen woning blijkt bijvoorbeeld ook erg belangrijk te zijn. Verschillende typen natuurlijke omgeving lijken zich beter te lenen voor bepaalde vormen van bewegen. Zo werd wandelen en joggen vaker waargenomen in bossen en heidegebieden, terwijl fietsen juist vaker voorkwam langs het water. In natuurlijke omgevingen met een groter oppervlak bleken mensen meer te bewegen dan in kleinere gebieden. En mensen met meer groen en water in hun directe woonomgeving, hadden een grotere kans op het behalen van de beweegnorm.
Conclusie en aanbevelingen: Sporten en bewegen vindt plaats in diverse omgevingen. Natuurlijke omgevingen faciliteren zowel intensieve als minder intensieve vormen van bewegen, en grotere natuurlijke omgevingen worden in verband gebracht met meer bewegen. Tevens is er een verband tussen meer natuurlijke omgevingen in de woonomgeving en het behalen van de beweegnorm. Hoewel het voor beleidsmakers mogelijk niet haalbaar is om nieuwe grote groen gebieden aan te leggen in steden, kan het verbinden van bestaande natuurlijke omgevingen mogelijk hetzelfde bewerkstelligen doordat het (nieuwe) mogelijkheden creëert voor inwoners om te sporten en bewegen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.