AuteurL'abée, D.
Co-auteur(s)Dessing, D.
Pierik, F.H.
Hegeman, G.
AbstractAchtergrond en doelstelling: Het project Schoolzones onderzocht of een veilige omgeving rondom de school kinderen meer aanzet tot beweging. Als kinderen jong actief zijn, heeft dit een positieve uitwerking op hun latere gezondheid. De inrichting van de gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen. Gemeenten leggen vaak vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, schoolzones aan. Het project Schoolzones had tot doel: 1. onderzoek of deze zones kunnen bijdragen aan voldoende lichaamsbeweging door kinderen en 2. vertaal de resultaten naar praktische handvatten voor scholen en gemeenten.
Aanpak/methode van het onderzoek: De onderzoekers bestudeerden het beweeggedrag van leerlingen na aanleg van een schoolzone bij zes scholen en vergeleken dat met het beweeggedrag van leerlingen van vier scholen zonder schoolzone. Het sport-, speel- en beweeggedrag van 500 schoolgaande kinderen tussen de 9 en 11 jaar (groep 6 en 7) is onderzocht. De metingen zijn voor, en 3 en 12 maanden na de aanleg van de schoolzone gedaan.
Resultaten/ opbrengsten: Het onderzoek laat zien dat alleen fysieke maatregelen niet voldoende zijn om een schoolzone effectief te laten werken. Educatie en positief gerichte gedrag veranderende maatregelen (software) zijn daarbij noodzakelijk. Om te komen tot een succesvolle schoolzone is een stappenplan voor gemeenten, scholen en buurtbewoners/ouders ontwikkeld. De te nemen stappen zijn beschreven, net als tips en praktijkvoorbeelden uit het onderzoek.
Conclusie(s) en aanbevelingen: Gemeenten en scholen dienen samen te werken aan de implementatie van schoolzones. Het stappenplan kent een cyclisch proces. De rollen van betrokkenen zijn verschillend en afhankelijk van de context. Het gaat bij een succesvolle schoolzone niet alleen om fysieke (verkeers)maatregelen (hardware), maar vooral om de gedrag veranderende maatregelen (software). De koppeling van beide moet georganiseerd worden (orgware).

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.