AuteurRemmers, T.
Co-auteur(s)Thijs, C.
Kremers, S.P.J.
Vries, S.I. de
Ettema, D.F.
AbstractAchtergrond en doelstelling: In het onderzoek naar bewegen en de fysieke omgeving wordt er tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van objectieve meetmethoden. Omdat mensen bewegen binnen verschillende contexten (bijvoorbeeld sporten of actief transport), is het beweeggedrag gerelateerd aan uiteenlopende omgevingsdeterminanten. Voor het begrijpen en beïnvloeden van beweeggedrag, is aanvullende informatie over deze contexten essentieel. Het filteren van na-schools objectief beweeggedrag op basis van schoolroosters is bijvoorbeeld een stap richting context-specifiekere omgevingsdeterminanten bij kinderen.
Methode: Deze reeks van onderzoeken richt zich daarom op objectief gemeten na-schools beweeggedrag van kinderen en relaties met de fysieke omgeving. Hierin is onder andere speciale aandacht voor verschillende tijdsperiodes en verschillende afstanden van school tot thuislocaties. Naast het gebruik van accelerometers en gestandaardiseerde buurtobservaties, wordt aanvullende data van bijvoorbeeld GPS loggers gebruikt om de verplaatsingen van kinderen in kaart te brengen en hun blootstelling aan onderdelen van de fysieke omgeving te personaliseren.
Resultaten: Kinderen van scholen met hogere buurtobservatie-scores op het gebied van speelfaciliteiten bewegen meer, vooral in de eerste twee uur na school. Daarnaast is de relatie tussen deze score en het beweeggedrag sterker voor kinderen die binnen 800 meter van hun school wonen. Op dit moment worden soortgelijke analyses uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS en GIS methodologie; resultaten zullen in maart worden verwacht.
Conclusie: Dit onderzoek kan bijvoorbeeld antwoorden geven op vragen zoals: hoeveel bewegen kinderen na schooltijd en hebben speelfaciliteiten in de directe schoolomgeving hier invloed op? Of hoeveel minuten van het naschools bewegen vindt plaats op een sportvereniging?

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.