AuteurMackenbach, J.D.
Co-auteur(s)Jansen, F.M.
Pierik, F.H.
Ettema, D.F.
Kamphuis, C.B.M
L'abée, D.
Remmers, T.
Cammelbeeck, C.
AbstractAchtergrond: Informatie over hoe de inrichting en het gebruik van openbare ruimtes kan bijdragen aan het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van inwoners is van grote waarde voor beleid en praktijk. Hierdoor kan mogelijk een synergie ontstaan waarbij stedenbouwkundigen, planologen en beleidsmakers gezondheid meewegen als een belangrijke component in de ontwikkeling van beleid, en zorgprofessionals ook letten op de sociale, fysieke en economische context waarin ongezond gedrag en ziekte ontstaat. De basis voor deze synergie ligt deels in het delen van relevante onderzoeksresultaten, zoals die gericht op het begrijpen van de relaties tussen de leefomgeving, gezond gedrag (bijv. beweeggedrag) en gezondheid. Het verspreiden en valoriseren van deze onderzoeksresultaten is dan ook erg belangrijk.
Doel: In dit symposium zullen onderzoeksresultaten worden besproken waarin de relatie tussen ruimtelijke inrichting, beweeggedrag en gezondheid centraal staat, met als doel te bespreken hoe deze kennis gebruikt kan worden in beleid en praktijk, en welke informatie nog nodig is.
Opbouw symposium: Het symposium zal worden ingeleid met een korte presentatie door de voorzitter over wat we al weten over de relatie tussen de fysieke en sociale omgeving en leefstijlgedragingen en gezondheid. Daarna zal het symposium zich specifiek richten op de relatie tussen ruimtelijke inrichting en beweeggedrag. De presentatoren zullen zich vanuit onderzoek, praktijk en beleid richten op: het gebruik van innovatieve methoden om de relatie tussen de openbare ruimte en beweeggedrag in kinderen en volwassenen te onderzoeken; een praktisch stappenplan voor een veilige beweegvriendelijke schoolomgeving en; ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijk omgeving om gezond ouder worden te stimuleren. Het symposium zal worden afgerond met een interactieve discussie over de bruikbaarheid van de gepresenteerde resultaten voor de praktijk, (gebruik makend van Shakespeak) waarin het publiek de mogelijkheid krijgt om te reageren op interessante en prikkelende stellingen rondom de relatie tussen gezondheid en de ruimtelijke sector.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.