AuteurCammelbeeck, C.
Co-auteur(s)
AbstractAchtergrond en doelstelling: In 2040 zal meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking ouder zijn dan 65. Deze groep heeft een vergrote kans om kwetsbaar te worden maar wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat ouderen actief ouder worden, en daarbij speelt de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke rol. Doel van dit onderzoek was om te komen tot ontwerpprincipes die stedenbouwkundige ontwerpers en andere actoren in de openbare ruimte helpen bij het ontwerpen van beweegvriendelijke wijken die actief ouder worden bevorderen.
Aanpak: Eerst werd een literatuuronderzoek gedaan naar welke ontwerpinterventies in de openbare ruimte in buurten van kwetsbare ouderen zouden moeten worden toegepast. Deze ontwerpprincipes zijn ruimtelijk vertaald en gebundeld in een ontwerpprincipecatalogus. De ontwerpprincipes zijn toegepast in een ontwerp voor representatieve openbare ruimtes in de buurten van Spijkenisse. Om de ontwerpprincipes op een effectieve manier toe te passen zijn aan de hand van een stedenbouwkundige analyse, data uit GPS tracks, interviews en beweegdagboeken de obstakels in beeld gebracht.
Resultaten: Een totaal van 40 ontwerpprincipes is uit de literatuur naar voren gekomen. De ontwerpprincipes kunnen in zes thema’s worden onderverdeeld; herkenbaarheid, leesbaarheid, comfort, verscheidenheid, toegankelijkheid en veiligheid. Deze principes zijn gebruikt voor het ontwerp van een route door verschillende wijken in Spijkenisse.
Conclusies en aanbevelingen: Uit het onderzoek bleek dat met relatief kleine ruimtelijke ingrepen in de openbare ruimte kwetsbare ouderen kunnen worden gemotiveerd om actief ouder te worden en zo langer zelfstandig in hun wijk te blijven wonen. Hierbij zijn een aantal ontwerpprincipes zoals een wandelbare afstand tot voorzieningen en de daaraan ondersteunende principes essentieel. Naast de ontwerpprincipes is voor het creëren van oudervriendelijke openbare ruimtes onontbeerlijk dat verschillende actoren zoals gemeenten, ouderen-organisaties en stedenbouwkundige samenwerken.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.