AuteurWiegers, J.
Co-auteur(s)
AbstractDoel
Het Deltion College is een ROC met ongeveer 15.000 studenten en 1.200 medewerkers op één locatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt is een speerpunt.

Aanpak
Het Studenten Succes Centrum, Sport Expertise Centrum, Human Resources Departement en de werkgroep Integraal GezondheidsManagement werken aan de volgende activiteiten:
• SportEC werkt aan ‘vitaal burgerschap en werknemerschap’ bij alle studenten door verplichte deelname aan het Sportkeuzeprogramma met o.a. de online vragenlijst ‘TestJeLeefstijl’.
• SportEC werkt ook samen met de opleiding Transport en Logistiek en BPV bedrijven aan het keuzedeel ‘Fit, Veilig en Gezond werken’.
• Het SSC bevordert met activiteiten het sociaal welbevinden en passend onderwijs bij de groep Vroegtijdige School Verlaters.
• HRD organiseert scholing en coaching vanuit de Deltion Academie en een healthcheck voor medewerkers, en IGM bereikt alle medewerkers met sportieve en gezondheidsbevorderende activiteiten en de beschikbaarstelling van een VitaalCoach.

Opbrengsten
• We hebben het vignet Gezonde School op de onderdelen Bewegen, Voeding en Psychosociaal welbevinden, en starten dit jaar met het keuzedeel ‘Fit, veilig en gezond werken’.
• Langzaam groeit de aandacht voor vitaliteit door studenten op hun verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl te wijzen. Steeds meer medewerkers maken gebruik van de faciliteiten die er zijn.
• De Deltion Dag 2017 focust op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, welzijn van de medewerker.
• Het Deltion College wordt gezien als voorloper in de Gezonde School. Scholen vragen ons om informatie en we worden veel betrokken bij landelijk overleg zoals het platform Bewegen en Sport (MBO-raad).

Discussie
1. Hoe geef je de coördinatie met verschillende organisatieonderdelen en lokale en landelijke organisaties een efficiënte invulling en wiens taak is dat?
2. Wat doen we met de groep van 4500 rokers als die zich met ingang van het rookverbod op schoolpleinen buiten de school gaan ophouden in de wijk?

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.