AuteurBekker, M.P.M.
Co-auteur(s)Ruwaard, D.
Lecluijze, I.
Helderman, J.K.
Jansen, M.
AbstractInleiding
In een kwalitatieve studie van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van Alles is Gezondheid (AiG) luidde de centrale vraag: Hoe functioneert het NPP/AiG als coördinatie-arrangement om samenhang te creëren in maatschappelijke gezondheidsactiviteiten, deze activiteiten uit te breiden naar een sociale beweging, en daardoor bij te dragen aan borging en verantwoording van het gezondheidsbelang in diverse maatschappelijke settings?

Methoden
Data bestaan uit: a) literatuur en documentenstudie, b) veldwerk bij het Programmabureau, ministeries en landelijke partners; zes case studies van lokale pledgenetwerken met in totaal 82 interviews, 37 observatiedagen; en c) een interactieve toekomstverkenning in een van de pledgenetwerken, afgesloten met 4 dialoogtafels met 32 pledgehouders.

Resultaten
AiG heeft geleid tot meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en domeinoverstijgende samenwerking door gezondheidsbevorderende activiteiten te faciliteren en communiceren. De diversiteit in AiG opent de deur voor niet-gezondheids domeinen met andersoortige kennis en ervaring. Er zijn 280 pledges met meer dan 1000 partners. Onze in-depth cases doorlopen een organisch ontwikkelproces waarbij reflectie op concrete activiteiten leidt tot voortzetting van samenwerking en bewustwording van het gezondheidsbelang. Partners brengen kennis, energie, netwerkcontacten en geld in, daarvan niet weerhouden door knelpunten in procedures, verantwoordelijkheidsverdelingen, en financieringsstromen. Partners ervaren een tekort aan wisselwerking met landelijke spelers en overheid om deze knelpunten aan te pakken en doorontwikkeling mogelijk te maken.

Conclusie(s) en aanbevelingen
Vergeleken met soortgelijke programma’s bevindt AiG zich na drie jaar nog in een relatief vroege ontwikkelingsfase. Het vertrouwen en de wederkerigheid tussen partners, Programmabureau en de overheid kan verder worden versterkt door systematisch feedback te verzamelen waarmee de aanpak kan worden aangescherpt en toegespitst op behoeften van partners. Daarbij hoort ook de ervaringskennis van betrokken groepen burgers als co-producent van gezondheid. AiG biedt tevens overzicht waarbij op onderbelichte thema’s en doelgroepen extra inzet kan worden gerealiseerd.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.