AuteurBekker, M.P.M.
Co-auteur(s)Ruwaard, D.
Lecluijze, I.
Helderman, J.K.
Jansen, M.
AbstractDoel van het symposium
Het op dynamische wijze presenteren van de lessen en inzichten uit het onderzoek naar de bestuurlijk-organisatorische aanpak van Alles is Gezondheid als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP), en daarover de dialoog aangaan met het publiek om elkaars inzichten en ervaringen te delen en een gezamenlijk leerproces te stimuleren.
Vanuit het proces belichten we de vraag: Hoe creëer je gezonde samenwerking in duurzame en lerende netwerken om tot innovatieve activiteiten te komen die over de grenzen van domeinen heen de gezondheid van burgers bevorderen?
De ‘clou’ is dat we hebben gezien dat de pledgepartners dit omdraaien: door gezamenlijk concrete activiteiten te organiseren met de doelgroep(en) ontstaat er gaandeweg voedingsbodem voor verdere samenwerking en netwerkvorming doordat de partners gezamenlijk reflecteren en leren in actie. Hoe kun je dit verder uitbouwen tot een duurzame en flexibele aanpak?
Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gepresenteerd door de betrokkenen zelf, met reflectie daarop vanuit landelijke gremia voor de publieke gezondheidszorg, gaan we met het publiek in dialoog over de volgende vragen: is dit herkenbaar en hoe kan dit verder worden versterkt door arrangementen voor kennisdeling op regionaal en landelijk niveau?

Opbouw:
1. Opening - 5 minuten
2. Presentatie Kwalitatieve evaluatie Alles is Gezondheid: een maatschappelijk programma in ontwikkeling; Marleen Bekker- 10 min
3. Presentatie CIC West Brabant: proeftuin voor zorginnovaties; Chantal van Spaendonck - 10 min
4. Presentatie Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Deltion College voor MBO; Jan Wiegers- 10 min
5. Korte reflecties en vragen vanuit panel met Hugo Backx (directeur GGD GHOR Nederland) en Thomas Plochg (directeur NPHF) - 15 min
6. Dialoog met publiek - 20 min
7. Afsluiting - 5 min

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.