AuteurDokter, H.
Co-auteur(s)Broekema, M.
AbstractGemeenten hebben een groeiende verantwoordelijkheid voor haar inwoners in een kwetsbare positie, onder beleidsvrijheid voor de wijze van ontsluiting van de hiervoor bestemde middelen. Nagenoeg alle gemeenten hebben hierbij de keuze gemaakt om (onder andere) een Gemeentepolis aan te bieden. Deze polis is een collectieve zorgverzekering, waarmee inwoners met een laag inkomen toegang krijgen tot uitgebreide en betaalbare zorg.
Gemeenten maken met gecontracteerde zorgverzekeraar(s) maatwerkafspraken over de dekkingen van de aanvullende zorgverzekering. Sinds enkele jaren wordt dit instrument niet alleen gebruikt als ondersteuning op het gebied van zorg, maar ook voor preventie, participatie en re-integratie. Middels maatwerkafspraken wordt het mogelijk gemaakt om via de zorgverzekering extra invulling te geven aan preventie. Ruim 55% van de doelgroep heeft een Gemeentepolis via de gemeente.
VWS heeft onderzoek laten doen naar preventie en de Gemeentepolissen. BS&F is gevraagd specifiek in kaart te brengen wat hierin wordt afgesproken over preventieve activiteiten. Dit onderzoek is in februari afgerond. BS&F en VWS verzorgen samen een workshop over de resultaten van dit onderzoek.
Het voordeel van collectiviteiten is dat ze zijn gericht op een bepaalde doelgroep: die heb je op deze manier ‘binnen’, dat is heel handig voor een gemeente. Dit gecombineerd met het marketingbelang voor de zorgverzekeraar schept een win-win situatie, gevoed door een gelijke gerichtheid op het einddoel: gezondere burgers/gezondere verzekerden. Dit is wat de gemeentepolis biedt en dat veel meer “uitnutten” is een uitdaging. Hoe geven we die uitdaging vorm? Wat moet hierbij de inzet zijn van wie? Over deze vragen gaan we graag met de deelnemers aan de workshop in gesprek.
Na een presentatie van de resultaten van het onderzoek, volgt discussie met de workshopdeelnemers die moet leiden tot meer inzicht in de kansen van de gemeentepolis voor samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars en meer preventieactiviteiten voor de doelgroep.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.