AuteurBransen, E.M.
Co-auteur(s)Linders-Wouters, I.
Rossum, M. van
AbstractPsychische problemen en overmatig middelengebruik liggen vaak ten grondslag aan de hulpvragen waarmee sociale wijkteams te maken hebben. Tijdige signalering daarvan is belangrijk als wijkteams hun beoogde preventieve doelstelling willen waarmaken. De teams hebben de handen echter vol aan complexe casussen en werken weinig pro-actief (Van Arum & Schoorl, 2016). Ook ontbreekt het hen vaak aan voldoende deskundigheid hiervoor (Van der Zouwe e.a., 2014; Bransen e.a., 2015). Het Trimbos-instituut, GGD Midden Holland en GGD Noord en Oost Gelderland werken samen in een project om de tijdige signalering en aanpak van psychische klachten te verbeteren. Dat gebeurt door de competenties van professionals en hun onderlinge samenwerking in de wijk te vergroten. De focus ligt op wijken met laagopgeleide, alleenstaande, arbeidsongeschikte of werkloze mensen omdat zij meer risico lopen op een depressie dan andere Nederlanders. Professionals die in eenzelfde wijk werkzaam zijn volgen 1) de e-learning Signaleren depressie en 2) in aanvulling hierop 2 à 3 interactieve bijeenkomsten. De GGD organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met de ROS. Het doel ervan is uitwisselen en oefenen met elkaar zodat het geleerde beter beklijft. Daarnaast leren de deelnemers elkaar en elkaars organisaties (beter) kennen en leren zij invulling geven aan hun rol als t-shaped professional (Movisie, 2016). Expliciete aandacht zal worden besteed aan het leggen van een verbinding tussen de sociale wijkteams en teams voor eerstelijnsgezondheidszorg.

We presenteren de eerste ervaringen met het project in de beide regio’s, de achterliggende visie en de e-learning. Vervolgens bespreken we met de deelnemers in hoeverre deze interdisciplinaire werkwijze bruikbaar is bij andere problemen in de wijk bijvoorbeeld tijdige signalering van overmatig middelengebruik. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en ervaringen inbrengen en doen ideeën op voor hun eigen praktijk.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.