AuteurBodegom, D. van
Co-auteur(s)Vijver, P.L. van de
AbstractAchtergrond
Ouderen die dagelijks bewegen blijven niet alleen gezonder maar voelen zich ook beter en kunnen langer thuis wonen en maatschappelijk betrokken blijven. Veel effectieve interventies met een professional, bv. een fysiotherapeut, kunnen de effecten op lange termijn niet borgen. Niet iedere oudere kan jarenlang samen met een fysiotherapeut dagelijks bewegen. Peer-coaching kan hier een oplossing bieden. De Freewheelclub in Ulft is een succesvol voorbeeld van peer-coaching voor bewegen waarbij meer dan 70 ouderen al 6 jaar iedere ochtend bij elkaar komen om samen te bewegen. Het doel van deze studie was om deze proof of principle te onderzoeken en de factoren van succesvolle peer-coaching voor ouderen systematisch in kaart te brengen

Aanpak
Door middel van participerende observatie, focusgroepen en een vragenlijst is de vorm en uitvoering van de interventie in Ulft in detail in kaart gebracht. Tevens zijn de sociale en gezondheidseffecten in kaart gebracht middels een zelfrapportage en een 6 minuten looptest.

Resultaten
De retentie van de deelnemers is hoog. De deelnemers geven aan met name de sociale interactie te waarderen. Daarnaast ervaren zij verschillende gezondheidseffecten. Dit laatste wordt onderbouwt door de objectieve gezondheidsmaten. Terwijl ouderen over het algemeen ieder jaar minder ver kunnen lopen in 6 minuten, liepen de mensen van de Freewheelclub ieder jaar 20 meter verder.

Conclusie
De Freewheelclub in Ulft is een succesvol voorbeeld van peer-coaching voor dagelijkse beweging door ouderen. Peer-coaching heeft de potentie om tegen geringe kosten op grotere schaal geïmplementeerd te worden aangezien er geen professionals bij betrokken zijn. De lage kosten maken een duurzame zelfvoorzienende interventie mogelijk. In verschillende Aziatische landen en in Cuba zijn reeds tienduizenden van deze clubs voor ouderen. Op dit moment onderzoeken wij de kopieerbaarheid van deze interventie in een wijk met veel inwoners met een lage SES in Leiden.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.