AuteurSuurmond, J.L.
Co-auteur(s)Winsemius, A.
Harting, J.
Lustgraaf, M. van de
AbstractOnderzoek laat zien dat er verschillende mechanismen zijn waarop sociaal netwerken bijdragen aan gezondheid, alleen wordt inzicht in deze mechanismen nog nauwelijks gebruikt om interventies te onderzoeken. We weten niet goed hoe interventies die sociale netwerken versterken bijdragen aan verbeteren van welzijn of gezondheid. Om hier meer inzicht te krijgen hebben wij van de interventie “Natuurlijk, een netwerkcoach!” (NEN) de effecten op gezondheid onderzocht en ook gekeken naar de verklarende mechanismen.
NEN is een methodiek voor professionals en vrijwilligers om sociale netwerken van burgers te versterken. Er wordt gewerkt met een (vrijwillige) netwerkcoach die mensen individueel begeleidt zodat zij zelf hun sociale netwerk weer kunnen vergroten. Met 24 deelnemers aan NEN zijn interviews aan het begin en einde van het traject gehouden. Zij hebben ook een korte vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. Tevens zijn professionals en vrijwilligers geïnterviewd. Centraal in de interviews stond (1) het effect van NEN op gezondheid en (2) de mogelijke verklarende mechanismen. De interviews en v ragenlijsten zijn kwalitatief (thematisch) geanalyseerd.
De interviews laten zien dat NEN een positief effect heeft op psychische gezondheid. De mechanismen waarop NEN bijdraagt aan gezondheid van de deelnemer zijn: (1) (opnieuw) gezien worden als mens; (2) sociale ondersteuning in de vorm van tips, complimentjes en hulp bij coping; (3) het daadwerkelijk vergroten van het sociale netwerk.
Voor een aantal deelnemers heeft NEN geen effect op gezondheid. Een reden is dat de mentale of fysieke gezondheid van sommigen bij start van NEN al erg slecht is. Wellicht is behoud van gezondheid dan een geëigend doel. Een andere reden is het beperkte netwerk van sommigen. Er zijn dan weinig aanknopingspunten voor netwerkversterking. Mogelijk hebben zij baat bij andere vormen van netwerkversterking zoals een ‘maatje’ om samen leuke dingen te doen.


De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.