AuteurKruithof, K.
Co-auteur(s)
AbstractDe zorg voor personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is de laatste jaren flink veranderd. De patiënt is tot burger gebombardeerd en met de komst van de WMO zijn participatie en zelfredzaamheid uitgegroeid tot kernpunten in de zorg. Een manier om de participatie van kwetsbare groepen te stimuleren is de interventie ‘kwartiermaken’. In dit onderzoek is de vraag gesteld in hoeverre de beoogde sociale inbedding en participatie van LVB’ers, d.m.v. kwartiermaken, bijdraagt aan een verbeterde gezondheid van deze groep.

Deze vraag is op kwalitatieve wijze benaderd; participerende observaties en diepte-interviews met LVB’ers hebben geresulteerd in een dieper begrip van hun problematiek en visie. Wat willen zij? Wat zien zij als hun problematiek en hoe dragen verschillende interventies bij aan de oplossing hiervan? Wat gaat niet goed in de zorg volgens hen? Om deze vragen te beantwoorden is o.a. gewerkt met theoretische concepten als social capital, social support, recognition en stigma. Als gezondheidsdefinitie is aangesloten bij het concept positieve gezondheid.

Een van de opvallendste resultaten van het onderzoek is de eenzaamheid waar veel cliënten in verkeren. Zij ontberen een sterk netwerk en de interventies slagen slechts deels in hun opzet om deze personen sociaal in te bedden in hun wijk. Veel cliënten zijn op zoek naar een (liefdes)maatje.

De frequentie van de initiatieven is doorgaans te laag waardoor cliënten niet blijvend met elkaar in contact komen. Er is geen sprake van sociale menging waardoor veel cliënten zich apart en ‘niet normaal’ voelen. Veel cliënten zijn op zoek naar een partner en slagen hier niet in. Er zou ingezet moeten worden op een intensivering van sociale bijeenkomsten, waar sociale groepen overstegen worden en speciale aandacht zou uit moeten gaan naar de alleenstaanden en hun zoektocht naar een metgezel.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.