AuteurSpaans, M.
Co-auteur(s)Antwerpen, L. van
AbstractAchtergrond en doelstelling

Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht worden professionals gestimuleerd om de JOGG-aanpak te evalueren. Het evalueren van de JOGG-aanpak is van belang om inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van de lokale aanpak, de resultaten inzichtelijk te maken, en om verantwoording af te kunnen leggen. Ervaringen van lokale professionals met het evalueren van de JOGG-aanpak kunnen professionals informeren en enthousiasmeren over uitvoeren van een lokale evaluatie.

Aanpak/methode van het onderzoek/project
Professionals voeren een lokale evaluatie uit aan de hand van een evaluatiestappenplan. Als eerste identificeren en betrekken zij stakeholders bij de evaluatie. Daarna wordt een startfoto voor de lokale situatie gemaakt en doelen geformuleerd. In de derde stap wordt de lokale evaluatie geconcretiseerden vastgelegd in een plan. In stappen vier en vijf worden data verzameld en geanalyseerd. Tot slot worden resultaten gerapporteerd en verspreid.

Resultaten/opbrengsten
Aan de hand van het evaluatiestappenplan hebben inmiddels veel lokale professionals gewerkt aan het evalueren van de JOGG-aanpak. Een aantal belemmeringen waar professionals tegen aan lopen is te weinig tijd, het formuleren van SMART doelstellingen die aansluiten bij de aanpak en een te beperkte ervaring en kennis van onderzoek doen. Een aantal tips die op basis van voorbeeld zullen worden besproken zijn: het belang van het oprichten van een werkgroep rondom evaluatie, de samenwerking met onderzoeksinstituten en regionale samenwerking waarin verschillende gemeenten gezamenlijk de lokale evaluatie vormgeven.

Conclusie(s) en aanbevelingen
De evaluatie van een integrale aanpak ter preventie van overgewicht is belangrijk. Gezien de belemmeringen die hierbij worden ervaren door professionals, is aan te bevelen om extra in te zetten op advisering, trainingen en materialen ter ondersteuning. Daarnaast kan de opgedane kennis en ervaring andere professionals handvatten bieden om hun eigen lokale evaluatie van een integrale aanpak ter preventie van overgewicht vorm te geven.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.