AuteurKoperen, M. van
Co-auteur(s)
AbstractAchtergrond
Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning aan de evaluatie van de JOGG-aanpak. Uit gesprekken met professionals betrokken bij deze integrale aanpak ter preventie van overgewicht bleken zij verschillende barrières te ervaren voor het gebruik van de evaluatie-instrumenten en de uitvoer van de evaluatie als geheel.

Methode
Focusgroepen en interviews met 33 professionals werkzaam in de publieke gezondheid.

Resultaten
Lokale evaluatie wordt belemmerd door tekort aan tijd, budget en gebrek aan ervaring met de integrale aanpak. Ook wordt het belang van evaluatie voor de kwaliteit van de integrale aanpak nauwelijks bepleit. Epidemiologen worden gezien als verantwoordelijk voor evaluatie maar voelen zich noch voldoende competent voor de evaluatie van deze complexe aanpak noch voor het pleiten voor het belang van evaluatie van de integrale aanpak in een politieke omgeving. Managers gaven zelden prioriteit aan procesevaluaties, het betrekken van belanghebbenden bij de evaluatie en aan het versterken van de evaluatie capaciteit. De evaluatie-instrumenten waren waardevol maar te uitgebreid gelet op beschikbare bronnen en middelen.

Conclusie
Lokale evaluaties zijn van belang om de integrale aanpak te optimaliseren. Het merendeel van de professionals is onbekend met opzet en uitvoering van een passende evaluatie. Management geeft zelden prioriteit aan de evaluatie noch stimuleert anderen hiervoor. Op basis van verschillende voorbeelden laten we zien dat het nodig is 1) te investeren in scholing van professionals in zowel opzet als uitvoering van programma-evaluatie van de integrale aanpak, als in de kunst van het pleitbezorgen bij management voor het belang van evaluatie; 2) duidelijke afspraken te maken over rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen in evaluatie; 3) vooraf budget te alloceren voor evaluatie en 4) het belang van evaluatie voor de integrale aanpak bespreekbaar te maken binnen de gemeentelijke organisatie.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.