AuteurHollander, E. de
Co-auteur(s)Milder, I.
Berg, M. van den
AbstractAchtergrond en doelstelling
Jongeren op Gezond Gewicht streeft naar een stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht. Hiertoe voeren JOGG-gemeenten, sinds 2010, lokaal meerdere gezondheidsbevorderende activiteiten uit. Of die activiteiten leiden tot de gewenste daling in overgewicht zou waargenomen kunnen worden door middel van een trendanalyse.

Aanpak van het onderzoek
Om overgewicht van kinderen van 2 tot en met 19 jaar in JOGG-gemeenten en niet-JOGG-gemeenten te beschrijven, is de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt, in combinatie met adreskenmerken van personen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. We hebben gebruik gemaakt van gegevens van 2004 tot en met 2014.

Resultaten
Het percentage overgewicht bij kinderen in JOGG-gemeenten ligt iets hoger dan in niet-JOGG-gemeenten. In 2004 is het percentage overgewicht bij kinderen in JOGG-gemeenten 16,4, terwijl dit percentage 11,7 is bij kinderen in niet-JOGG gemeenten. Tussen 2004 en 2014 lijkt dit verschil wat kleiner geworden. Uit een verkennende trendanalyse blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een daling van het percentage overgewicht sinds 2010 binnen de gemeente met de JOGG-aanpak.

Conclusies en aanbevelingen
Om effecten van de JOGG-aanpak goed te kunnen onderzoeken, is het van belang om een aantal jaar voor en na de start van de JOGG-aanpak naar de overgewichtprevalentie te kijken (voor- en nameting). In de uitgevoerde verkenning tot en met 2014 was de follow-up periode nog te kort (één tot twee jaar) om gezondheidseffecten aan te tonen in een dergelijke trendanalyse. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan hoe verschillen in trends in overgewicht tussen JOGG en niet-JOGG gemeenten door professionals aangetoond kunnen worden.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.