AuteurCollard, D.C.M.
Co-auteur(s)Scholten, V.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Sinds 2015 verzorgt het Mulier Instituut in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht ieder jaar een monitor welke verslag doet van de activiteiten die Jongeren Op Gezond Gewicht heeft ingezet, de organisaties en doelgroepen die daarmee zijn bereikt en de mogelijke effecten daarvan op de doestellingen van JOGG die landelijke zijn vastgesteld. Een deelonderzoek hierbij is om inzicht te krijgen in de lokale effecten van de JOGG-aanpak met behulp van lokale evaluaties.

Aanpak/methode van het onderzoek/project
Voor de monitor zijn een groot aantal gegevens verzameld zoals onderzoeksdata, (interne) registraties, projectplannen en aanvullende informatieverzameling bij programmamanagers. Daarnaast zijn online vragenlijsten uitgezet onder JOGG-professionals om meer zicht te krijgen op de ervaringen met de ondersteuning en de uitvoering van de lokale evaluatie van de JOGG-aanpak.

Resultaten/opbrengsten
De resultaten van de monitor laten zien welke activiteiten worden ondernomen om de professionals te ondersteunen bij het opzetten van een lokale evaluatie van de JOGG-aanpak. Daarnaast geven de resultaten zicht op het aantal, de vorm en de kwaliteit van de lokale evaluaties die uitgevoerd zijn om de JOGG-aanpak te evalueren. Voorbeelden van successen en valkuilen bij het uitvoeren van een de lokale evaluatie worden benoemd.

Conclusie(s) en aanbevelingen
Geconcludeerd wordt dat de ondersteuning aan professionals als positief wordt ervaren en dat de professionals handvatten ontvangen om de lokale aanpak te monitoren en te evalueren. In 2016 zijn 49 lokale evaluaties uitgevoerd waarvan 24 procesevaluaties en 25 monitor- of effectstudies. Voorbeelden van successen zijn: het opzetten van een werkgroep, het betrekken van andere (onderzoeks)partijen een aansluiten bij bestaande data.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.