AuteurCollard, D.C.M.
Co-auteur(s)
AbstractA
Dorine Collard. Lokale evaluaties uitgevoerd door JOGG-regisseurs, wat leren we daarvan?
Ellen de Hollander. Verschillen tussen JOGG- gemeenten en niet-JOGG-gemeenten over tijd
Marije van Koperen. Belemmerende en bevorderende factoren volgens professionals bij de lokale evaluatie van een integrale aanpak
Mieke Spaans. Ervaringen met het uitvoeren van een lokale evaluatie rondom de JOGG-aanpak

B
Dorine Collard. Mulier instituut

C
Preventie en bevordering van een gezonde leefstijl zijn een belangrijk uitgangspunt in het verbeteren van gezondheid. Sinds 2010 zet Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in op de preventie van overgewicht door professionals in de praktijk te faciliteren door middel van advies, coaching en materiaal. De lokale professionals worden daarnaast gestimuleerd en ondersteund bij het monitoren en evalueren van de JOGG-aanpak.

D
Het doel van het symposium is om ervaringen uit te wisselen en voorbeelden te bespreken om professionals te inspireren op welke manier de lokale evaluatie van een integrale community- brede aanpak, zoals JOGG, vorm gegeven kan worden. Met de opbrengsten hebben professionals in de praktijk handvatten om de lokale aanpak te evalueren en te versterken.

E
In de eerste presentatie wordt ingegaan op de resultaten van de Monitor JOGG 2016 uitgevoerd door het Mulier instituut. Hierbij wordt ingegaan op welke manier JOGG-professionals worden ondersteund bij het uitvoeren van een lokale evaluatie. Ook wordt op een systematische wijze weergegeven welke lokale evaluaties er zijn uitgevoerd. De tweede presentatie verzorgt door het RIVM gaat in op de opbrengsten van de JOGG-aanpak op trends in overgewicht. In de daarop volgende twee presentaties wordt ingegaan op de ervaringen van de professionals zelf met het evalueren van de JOGG-aanpak. In het laatste plenaire deel wordt gezamenlijk met de professionals gediscussieerd over de meerwaarde en de bevorderende en belemmerende factoren van evaluatie van een integrale community-brede aanpak.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.