AuteurMonden, H.P.
Co-auteur(s)Drenthen, A.J.M.
Brekel, K. van den
Sturkenboom, M.J.T.
AbstractAchtergrond
Steeds meer professionals zien een rol weggelegd om bij te dragen aan wijkgerichte preventie. Zo staat in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 de ambitie dat huisartsen in samenwerking met collega’s uit andere domeinen wijkgebonden preventie vormgeven. Deze ontwikkeling vraagt een veranderende rol en taakopvatting van zowel de zorgprofessional als van professionals publieke gezondheid. Hoe vind je elkaar in deze samenwerking en hoe geef je dit concreet vorm?
In het vervolgproject Preventie in de buurt (2016-2018) werken het RIVM Centrum Gezond Leven en het NHG samen met andere partners (o.a. LHV, GGD Ghor, Ineen, Trimbos en Pharos) aan de versterking van preventie van en met de huisartsenpraktijk.
Preventie in de Buurt kent drie onderdelen:
1. inspirerende praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen publieke gezondheid en de huisartsenvoorziening online delen. En een digitaal overzicht bieden van beschikbare materialen om aan de slag te gaan.
2. Lokale werksessies faciliteren samen met de ROS, GGD en/of gemeente, die een impuls geven aan duurzame samenwerking aan gezondheid in 20 wijken.
3. Borging van preventie in de opleiding en nascholing van huisartsen en praktijkondersteuners.

Opzet workshop
Inleiding
- Presenteren van de opbrengsten en plannen van het project 'Preventie in de Buurt'
- Veranderende rol van de huisarts in de praktijk; Praktijkvoorbeeld van Karolien van den Brekel, huisarts Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn
- Veranderende rol van publieke gezond in de praktijk a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.

Aan de slag
Deelnemers vullen een checklist in, welke bij de werksessies wordt gebruikt als reflectie instrument op de eigen samenwerking en rol in de wijk. We delen de verkregen inzichten en bespreken mogelijke acties.
Met concrete casussen bespreken deelnemers hoe wijkgerichte samenwerking met oa de huisartsenpraktijk vanuit publieke gezondheid een extra impuls kan krijgen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.