AuteurBontenbal, A.
Co-auteur(s)Pries, J.F.F.
Kloek, G.C.
Doorn, F.A.P. van
Kuijt-Evers, L.F.M.
AbstractInhoud
Voor mbo-studenten is tot op heden maar een beperkt aantal schoolinterventies ontwikkeld om een gezonde leefstijl te stimuleren. Bovendien worden maar weinig van deze interventies effectief bevonden. Hoe zorg je ervoor dat een interventie een succes wordt bij de doelgroep? Een basisvoorwaarde is dat deze aansluit bij hun behoefte.

In het ZonMw-project “Healthy by Design” zorgt een unieke samenwerking tussen ROC Mondriaan, GGD Haaglanden, Sportief Besteed, Frens Pries Research & Design, Haagse Hogeschool en Technische Universiteit Delft voor een wetenschappelijk onderbouwde interventie met een ‘user-centered design’, wat de kans op effectiviteit vergroot. Contextmapping is een exploratieve onderzoeksmethode die in de wereld van ‘user-centered’ design wordt ingezet om ervaringen van mensen, hun onbewuste drijfveren, en latente behoeften in kaart te brengen. Door middel van generatieve technieken biedt Contextmapping de mogelijkheid aan participanten om uiting te geven aan onbewuste motivaties en om te reflecteren op hun leven. Door op deze wijze de behoeftes en gewoontes van de doelgroep te leren kennen, kunnen ontwerpers succesvolle interventies ontwerpen die aansluiten bij de doelgroep. Binnen “Healthy by Design” leidt Contextmapping tot diep inzicht in de belevingswereld van de mbo-student, en bovendien tot empowerment van mbo-studenten omdat ze een actieve rol hebben in het proces. De verkregen inzichten over de gebruikerscontext dienen als leidraad voor het ontwikkelen van een interventie die een gezonde leefstijl stimuleert.

Opzet van de workshop
Tijdens de workshop zullen we de deelnemers laten ervaren hoe je dieperliggende kennis naar boven haalt door middel van Contextmapping. Deelnemers maken kennis met generatieve technieken die ingezet worden in Contextmapping. Zij zullen onder andere gebruik maken van (door ons samengesteld) ambigu beeldmateriaal om te reflecteren op hun ervaringen en wensen. Daarnaast zullen we laten zien hoe de resultaten van ons onderzoek binnen “Healthy by Design” resulteren in ontwerpideeën.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.