AuteurAlblas, E.
Co-auteur(s)
AbstractMet de komst van de transformatie en de uitvoer van wijkgerichte zorg is er een nieuw vak aan het ontstaan. De uitvoer kent verschillende vormen. Door onderzoek en transformatiebijeenkomsten wordt geprobeerd te duiden wat wijkgerichte zorg inhoudt, wanneer deze effectief is en hoe deze verder kan worden ontwikkeld tot een nieuwe professie.

De basis van het werk in de wijken in Utrecht gaat over het versterken en bevorderen van veerkracht vanuit ecologisch perspectief. Veerkracht gaat over het individu, de interacties van het individu met de omgeving en de kwaliteit van de omgeving. Vanuit dit perspectief is sterke publieke gezondheid belangrijk voor het ontwikkelen van veerkracht. Een sterke basis is een beschermende factor voor het omgaan met tegenslag en stress. Op het moment dat deze sterke basis onvoldoende bescherming biedt voor het omgaan met stress en tegenslag of als deze tegenslag en stress groter is dan een individu of familie aan kan kunnen gezinswerkers in de wijk ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en hun familie. Zij helpen het kind, jongere en familie in het navigeren en onderhandelen over (hulp)bronnen die helpend kunnen zijn in het vergroten voor hun welzijn of bieden zelf hulp.

In de presentatie brengt de werkplaats over het voetlicht hoe het werken vanuit deze visie vorm krijgt en hoe professionalisering hier een plek in heeft.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.