AuteurLabun, A.
Co-auteur(s)
AbstractMet dialoogtafels brengt de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) jongere, ouder en professional bij elkaar om gezamenlijk de jeugdhulp te evalueren. Door écht met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren, kan de hulp concreet verbeteren. Jeugdigen en gezinsleden die zorg ontvangen, betrokken welzijns- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten en/of vrijwilligers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren een gesprek over hun eigen ervaringen met de zorg. Versterking van eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, maar ook het bevorderen van leer- en reflectie vermogen van professionals, jeugd en opvoeders zijn belangrijke elementen van de dialoogtafel methodiek.

De dialoogtafelaanpak is geïnspireerd op de perinatale auditmethode uit de somatische gezondheidszorg. Dit auditsysteem is een systematische reflectiemethodiek die tot doel heeft de kwaliteit en het proces van de zorgverlening te verbeteren. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter krijgen alle betrokkenen inzicht in de zorguitkomsten, bepalende succesfactoren, eventuele knelpunten en de aanknopingspunten voor verbetering. Zo ontstaat een cultuur van ‘samen leren en verbeteren’.

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en ouders, praktijkorganisaties uit de jeugdsector, gemeenten, universiteit en hogescholen. Samen verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden zij kennis die aansluit op de vragen en behoeften van jeugdigen en hun opvoeders en ondersteunt de betrokkenen bij de transformatie. De werkplaats heeft deze bestaande auditmethode aangepast aan de specifieke context van het jeugdveld. Om de dialoogtafel methodiek goed tot uitvoering te kunnen brengen, heeft de AWTJ Friesland een handleiding en een voorlichting voor toekomstige gebruikers ontwikkeld. De methodiek is met pilotbijeenkomsten in de praktijk beproefd.

Tijdens de presentatie geeft de werkplaats een inkijk in de –toepassing van de- dialoogtafelmethodiek en deelt de resultaten die uit de eerste dialoogtafel bijeenkomsten naar voren zijn gekomen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.