AuteurTheunissen, J.M.J.
Co-auteur(s)Baten, I.A.M.
AbstractDocenten en studenten van de HBO-V leren samen in de praktijk. Om ook samen mét de praktijk te leren zijn in diverse regio’s HBO-V docenten gekoppeld aan praktijkinstellingen uit de regio. Met inzet van duobanen participeren zij in elkaars beroepspraktijk: de wijkverpleegkundige neemt actief deel aan het onderwijs en de docent doet mee in de patiëntenzorg. Zo wisselen wijkverpleegkundige en docent direct kennis uit en werken zij samen aan zorginnovaties.
Deelnemers maken kennis met de ervaringen uit 2 regio’s.

De HBO-V van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft samen met drie thuiszorginstellingen het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl ontwikkeld. Gezamenlijk organiseren zij naar aanleiding van de leervragen uit de teams intervisie, lunchbesprekingen, scholing, masterclasses en gastlessen. Daarnaast organiseren zij regelmatig goed bezochte kennismarkten voor studenten, docenten en wijkverpleging. Tevens onderzoeken studenten de leervragen in afstudeerprojecten.

In de regio Rotterdam Rijnmond is onder de noemer Twinning (Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk) een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, praktijkorganisaties Laurens, Humanitas, Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam en het Van Kleef Instituut opgezet. Op basis van praktijkervaringen en aan de hand van gekozen thema’s (bv. zelfmanagement, preventie) vindt verdieping plaats en wordt gewerkt aan eindproducten en tools voor zowel het onderwijs als de beroepspraktijk.

De samenwerking werkte voor alle partijen verrijkend en inspirerend. Zo gaat voor de docent de cliënt achter de theorie weer leven. En de verpleegkundigen werkten gesterkt met nieuwe kennis een aantal thema’s verder uit waardoor de kennis ook hun uitwerking krijgt in hun dagelijks professionele handelen. De duo’s worden uitgebreid naar kwartetten, waarbij de samenwerking wordt uitgebreid met een MBO verpleegkundige en een MBO docent.
De netwerken delen deze en andere ervaringen en geven tips hoe gezamenlijke deskundigheidsbevordering kan worden opgezet.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.