AuteurEilander, J.
Co-auteur(s)Nooteboom, L.A.
AbstractSinds de jeugdhulp per 1 januari 2015 door de gemeenten georganiseerd wordt, werken de meeste gemeenten met Jeugdteams, ook wel Jeugd- (en Gezins)teams of Wijkteams genoemd. De Academische Werkplaats Gezin aan Zet, welke onder de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd valt, ontwikkelt samen met de Jeugdteams uit de regio’s Holland Rijnland en Den Haag een zelfevaluatiecyclus om het zelflerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken.

Door sámen met de Jeugdteams feedback te verzamelen vanuit verschillende perspectieven (ouders en jongeren, coaches en managers, de gemeenten en de jeugdteamprofessional zelf), worden werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de professional en de teams in kaart gebracht. Door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals observaties, interviews, spiegelbijeenkomsten en focusgroepen wordt informatie verzameld. Deze informatie wordt regelmatig teruggekoppeld aan de teams, zodat de jeugdteamprofessional zicht krijgt op werkzame en belemmerende factoren bij het werken in Jeugdteam en de inzet van eigen regie bij gezin en professional. De Jeugdteams kiezen vervolgens zelf aan welke uitkomsten zij willen werken. Gezin aan Zet levert uiteindelijk een handleiding op met daarin een methodiek en implementatieplan van de zelfevaluatie-cyclus voor Jeugdteams. Scholingsmodules worden ontwikkeld. En er wordt inzicht verkregen in de mate van realisatie van de transformatie-doelen en het effect van de zelfevaluatie op het handelen van de professional en het team.

Tijdens de presentatie zal er worden ingegaan op de invulling van Gezin aan Zet en zullen de eerste resultaten gedeeld worden omtrent het werken in een Jeugdteam. Verder zal er informatie worden gegeven over hoe de terugkoppeling van de resultaten aan de jeugdteams is verlopen en hoe hiermee de komende periode verder wordt gegaan.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.