AuteurVerschoor, V.
Co-auteur(s)
AbstractVan professionals in zorg en welzijn wordt gevraagd om hun kennis en kunde anders in te zetten. Dit vraagt ook om vernieuwende vormen van professionalisering. De leernetwerken wijkverpleging en de academische werkplaatsen transformatie jeugd stimuleren –met steun van ZonMw- diverse innovatieve vormen van professionalisering. De kruisbestuiving tussen professionals met docenten van beroepsopleidingen, onderzoekers en/of andere ketenpartners vormt een belangrijke kern van de aanpak.

De wijkverpleegkundige heeft weer een spilfunctie in de zorg aan huis. Belangrijkste competentiegebieden zijn het indiceren en organiseren van zorg, bevorderen van eigen regie en zelfmanagement van cliënten, gezondheidsbevordering en preventie, en wijkgericht samenwerken. Om de competenties van hbo-v-docenten, beginnende en ervaren wijkverpleegkundigen beter af te stemmen op deze rol, werden eind 2015 tien Leernetwerken wijkverpleging in het leven geroepen. Docenten en verpleegkundigen wisselen in zogenaamde duobanen van rol om actief kennis uit te wisselen.
Twaalf academische werkplaatsen transformatie jeugd verbinden regionaal opleidingen, praktijk, beleid en wetenschap met inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen ontwikkelen in 12 regio’s samen kennis die direct toepasbaar is in het ondersteunen van de transformatie in de jeugdsector. Diverse academische werkplaatsen richten zich op het de professionalisering van jeugdhulpverleners, werkzaam in de wijk/jeugdteams. Werkplaatsen doen dit allemaal op hun eigen wijze. Zo introduceren ze de in de perinatale zorg beproefde dialoogtafelmethodiek in de jeugdsector en ontwikkelen ze een zelfevaluatiesysteem voor de jeugdteams.

De leernetwerken wijkverpleging uit de regio Nijmegen en Rotterdam Rijmond en de jeugdwerkplaatsen uit Friesland, regio Holland Rijnland/Den Haag en Utrecht delen hun werkwijzen en ervaringen. Zo geven zij gezamenlijk een breed en gevarieerd beeld hoe professionals kunnen worden ondersteund bij hun handelen in het nieuwe werkveld. We inspireren deelnemers om hier zelf mee aan de slag te gaan.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.