AuteurBakker, T.
Co-auteur(s)Peters, E.
Manderveld, N.
AbstractJulie de Nooij, Adviesvanger 16 jaar
Jongere Adviesvangerspool Eindhoven, 16 jaar

Inhoud
Alle organisaties en professionals willen graag cliëntgericht werken. Hoe doe je dat? Wat is het dat jongeren echt willen? Evaluaties van projecten en processen gaan bijna altijd over goed en fout. En eigenlijk wil je weten hoe iets beter kan.

Adviesvangers is een methodiek waarbij jongeren leeftijdsgenoten uitdagen om ideeën aan te dragen en hun mening te geven over wat ze belangrijk vinden over bijvoorbeeld Publieke Gezondheid. Gezamenlijk komen ze met een top 5 van aanbevelingen waar de organisatie op kan reageren. Adviesvangers zijn jongeren die in een korte training leren om zelf een groep te begeleiden. En het werkt. “Je zegt tegen leeftijdsgenoten toch andere dingen dan tegen een volwassene.” Adviesvangers is door het Verweij Joncker Instituut bestempeld als een best practice op het gebied van jongerenparticipatie.

In de regio Zuid Oost Brabant verzamelden jongeren via de methode Adviesvangers ideeën over hoe professionals jongeren geborgenheid kunnen geven terwijl ze op hetzelfde moment moeten ingrijpen in het gezin. De uitkomsten dienden als input voor een nieuwe visie op de veiligheid van het kind. De methode Adviesvangers bleek zo goed te werken om professionals over hun eigen veranderende rol na te laten denken dat de regio Zuid Oost Brabant een pool Adviesvangers heeft opgeleid om jongeren structureel te laten participeren in beleidsontwikkeling.

Opzet workshop
In deze workshop laten jongeren (Adviesvangers) u ervaren hoe de methode werkt. U bent onderdeel van het proces. Ervaar de creatieve manier van brainstormen met een sticky wall. U denkt samen na over hoe je echt cliëntgericht kunt werken. Tegelijkertijd wordt uitleg gegeven over ervaringen met de methode bij groepen jongeren. En de gemeente Eindhoven vertelt over het traject dat zij doorliep. Een echte doe-workshop.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.