AuteurKleijweg, L.
Co-auteur(s)Dijkhuizen, J.
AbstractWaarom lukt het sinds 2015 de ene professional en het ene team beter dan de andere om op maat en flexibel de juiste ondersteuning en hulp te bieden, aansluitend op de eigen kracht of de samenredzaamheid van mensen? Ligt het aan de manier waarop gemeenten de teams hebben ingericht? Is het de wijze van aansturing? Ervaren de professionals zelf grip op het meer of minder succesvol zijn? Teamfactoren bepalen voor een deel het succes. Er loopt wetenschappelijk onderzoek naar de wijkteams vanuit de zes punten van high performance teams, zoals het effect van leiderschap, teamontwikkeling, samenwerking en kenmerkende prestaties.

In deze workshop gaan we samen met professionals, managers en beleidsmakers in op de werkzame bestanddelen van de wijkteams. Welke factoren dienen als (rand)voorwaarden voor succesvolle teams? En wat hebben professionals zelf in eigen hand om succesvol te handelen? Dit alles in het perspectief van de transformatie dat succeskansen liggen in de nauwe samenwerking: met de mensen zelf en hun netwerk, tussen professionals onderling en met de gemeente.

In de workshop starten we met een introductie van 1 à 2 succesvolle professionals, manager en ambtenaar en met de actuele inzichten uit onderzoek (in samenwerking met een universiteit).
In kleine groepjes bespreken we hoe en welke succesfactoren toepasbaar zijn naar ieders eigen praktijk. We sluiten af met de eyeopeners over wat je zelf kunt bijdragen aan succesvolle(re) wijkteams, vanuit je rol als professional, manager of ambtenaar.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.